Julkrubban kontroversiell i Sverige sedan 1804

Etnologen och frilansjournalisten Ewa Bigestans har i dag en understreckare i Svenska Dagbladet med rubriken ”Julkrubban gjorde kyrkan heligt vred”. Artikeln tar sin utgångspunkt i den för första gången i Sverige uppförda julkrubban på Södermalm i Stockholm den 3 januari 1804. Bigestans följer sedan utvecklingen med traditionen med julkrubban fram till våra dagar. Hon lyfter fram det motstånd som fanns i Svenska kyrkan mot den katolska seden att illustrera Jesu födelse på detta sätt. Trots förbud att gå in i katolska kyrkor i Stockholm under 1800-talet var många stockholmare nyfikna på den kontinentala seden. Stort utrymme i artikeln får S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm.

Som jag berättade i går har julkrubban sitt ursprung i den italienska bergsbygden Greccio, där Franciskus av Assisi år 1223 med hjälp av en adelsman satte upp en julkrubba med levande djur (”Här fanns den första julkrubban”).

Ewa Bigestans artikel finns via denna länk

Fredrik Heiding 2015-12-24

S:ta Eugenia katolska församling