Jultradition avslöjar Humanisterna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En jultradition av eget slag är det årliga ”avslöjandet” om att Jesus egentligen inte föddes den 25 december. Det har blivit en riktig långkörare, nästan som Grevinnan och betjänten på tv vid nyår. I år gick stafettpinnen till herrarna Christer Sturmark och Patrik Lindenfors i förbundet Humanisterna.

I en artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet (endast på nätet) avslöjar de båda herrarna således idag det som är allmänt känt, nämligen att Jesu födelse i den tidiga kristendomen firades på flera olika datum, samt att den 25 december från början var kopplad till firandet av Natalis Invicti, den Obesegrades födelsedag. I förbifarten avslöjar de bägge skribenterna dock mer än så.

För det första avslöjar de en bristande uppmärksamhet i religionsundervisningen under skoltiden, eller bristande minnen från densamma. Ingen som genomgått svensk skola kan väl ha undgått de enkla fakta om kristendomens historia som presenteras i artikeln. Dessbättre har de tydligen läst på i Catholic Encyclopedia, och där alltså funnit ovanstående allmänt kända fakta och slagits med häpnad däröver.

För det andra avslöjar de sina egna bristande kunskaper om förhållandena i vanliga kristna, exempelvis katolska, församlingar. Dessa fakta om julens historiska bakgrund ”är ingenting man informerar sina församlingar om”, hävdar Sturmark och Lindenfors i sitt inlägg. Sanningen är väl snarare att det tvärtom är väl känt för de flesta kyrkobesökare att datumet för Jesu födelse är obekant. Ingenstans i de heliga skrifterna sägs ju något om Jesu födelsedatum. Till råga på allt brukar folk dessutom känna till att frågan om Jesu födelsedatum är skäligen ointressant ur teologisk synvinkel. Med andra ord, det är nog snarare så att man i församlingarna både känner till julens historiska bakgrund och vid jultiden firar Jesu födelse.

Och så ett tredje avslöjande. Genom sin artikel avslöjar de båda humanisterna en förskräckande oförstående av symbolers funktion i den mänskliga kulturen. Det är symboler som man använder när man kommunicerar – exempelvis som när jag nu använder mig av skrivtecken för att framföra detta budskap. Men symboler behöver inte bara vara skrivtecken. En symbol kan också bestå i firandet av Jesu födelse på den Obesegrades födelsedag, därför att man på så sätt vill kommunicera att Jesus från Nasaret är den Obesegrade, den som övervunnit mörker och död och bringat frid, ljus och liv. Det är en talande symbol, för den som förstår hur symbolen är avsedd att tolkas.

Sturmarks och Lindenfors lilla pr-kupp vid juletid är på sitt sätt både rörande och avslöjande. Fast på ett annat sätt än det förmodligen var tänkt.

Erik Åkerlund 2010-12-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En jultradition av eget slag är det årliga ”avslöjandet” om att Jesus egentligen inte föddes den 25 december. Det har blivit en riktig långkörare, nästan som Grevinnan och betjänten på tv vid nyår. I år gick stafettpinnen till herrarna Christer Sturmark och Patrik Lindenfors i förbundet Humanisterna.

I en artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet (endast på nätet) avslöjar de båda herrarna således idag det som är allmänt känt, nämligen att Jesu födelse i den tidiga kristendomen firades på flera olika datum, samt att den 25 december från början var kopplad till firandet av Natalis Invicti, den Obesegrades födelsedag. I förbifarten avslöjar de bägge skribenterna dock mer än så.

För det första avslöjar de en bristande uppmärksamhet i religionsundervisningen under skoltiden, eller bristande minnen från densamma. Ingen som genomgått svensk skola kan väl ha undgått de enkla fakta om kristendomens historia som presenteras i artikeln. Dessbättre har de tydligen läst på i Catholic Encyclopedia, och där alltså funnit ovanstående allmänt kända fakta och slagits med häpnad däröver.

För det andra avslöjar de sina egna bristande kunskaper om förhållandena i vanliga kristna, exempelvis katolska, församlingar. Dessa fakta om julens historiska bakgrund ”är ingenting man informerar sina församlingar om”, hävdar Sturmark och Lindenfors i sitt inlägg. Sanningen är väl snarare att det tvärtom är väl känt för de flesta kyrkobesökare att datumet för Jesu födelse är obekant. Ingenstans i de heliga skrifterna sägs ju något om Jesu födelsedatum. Till råga på allt brukar folk dessutom känna till att frågan om Jesu födelsedatum är skäligen ointressant ur teologisk synvinkel. Med andra ord, det är nog snarare så att man i församlingarna både känner till julens historiska bakgrund och vid jultiden firar Jesu födelse.

Och så ett tredje avslöjande. Genom sin artikel avslöjar de båda humanisterna en förskräckande oförstående av symbolers funktion i den mänskliga kulturen. Det är symboler som man använder när man kommunicerar – exempelvis som när jag nu använder mig av skrivtecken för att framföra detta budskap. Men symboler behöver inte bara vara skrivtecken. En symbol kan också bestå i firandet av Jesu födelse på den Obesegrades födelsedag, därför att man på så sätt vill kommunicera att Jesus från Nasaret är den Obesegrade, den som övervunnit mörker och död och bringat frid, ljus och liv. Det är en talande symbol, för den som förstår hur symbolen är avsedd att tolkas.

Sturmarks och Lindenfors lilla pr-kupp vid juletid är på sitt sätt både rörande och avslöjande. Fast på ett annat sätt än det förmodligen var tänkt.

Erik Åkerlund 2010-12-22