Påvens jultal: pedofilövergreppen resultat av 70-talets moraliska urspårning

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI höll idag, måndagen den 20 december, sitt traditionella jultal till medarbetarna i Vatikanen.  Fokus i årets tal utgjordes av frågan om orsakerna bakom pedofilövergreppen inom den katolska kyrkan. I sin återblick på det gångna året tog påven bland annat upp sina besök i Cypern och Storbritannien, liksom även höstens biskopssynod om kyrkans situation i Mellanöstern. Påven höll sitt tal i Sala Regia i Vatikanen, i närvaro av ett stort antal kardinaler och biskopar, samt olika andra medarbetare.

Som en av huvudorsakerna bakom pedofilövergreppen pekade påven ut den upplösning av moralen och den förändring i synen på pedofili och pornografi som vann stor spridning särskilt i västvärlden på 1970-talet. Dessa rörelser påverkade också kyrkliga miljöer, och gjorde det möjligt att dessa förskräckande övergrepp kunde få en så ofattbara utbredning inom kyrkan. Det är nu en viktig uppgift för kyrkan att noga utreda orsakerna till övergreppen, för att så långt som möjligt förebygga att sådant kan ske i framtiden.  I synnerhet är det viktigt att vara noga vid urvalet av blivande präster, så att man hindrar olämpliga kandidater från att bli präster, framhöll påven i sitt tal. Han tackade dessutom alla dem som medverkat till att ge upprättelse och stöd åt personer som blivit utsatta för övergrepp. Slutligen tackade han också ”de många goda präster” som fullgör sitt uppdrag i trohet och ödmjukhet.

När det gäller pedofilövergreppen förklarade påven vidare att ”kyrkan är medveten som sin skuld” för det som hänt. Men samtidigt kan man inte förstå det som hänt om man inte ser det i sitt tidsmässiga och kulturella sammanhang. Benedictus XVI kritiserade i sitt tal den vitt utbredda banaliseringen av sexualiteten och acceptansen av pornografi och ibland även av pedofili i olika samhällsgrupper.  Det var ett tecken på en kulturell kris när tidsandan blev sådan att barnpornografi började betraktas som något normalt.  Och i vår tid har dessutom sexturismen tillkommit som ett verkligt hot mot människovärdet i flera länder på södra halvklotet. Enligt påven lades de ideologiska fundamenten som gjorde denna utveckling möjlig på 1970-talet, med den tidens tillåtande attityd gentemot fenomen som pedofili och pornografi.

I sin tillbakablick på det gångna året påminde påven om sin resa till Storbritannien. Han hänvisade här till några observationer som gjordes redan av den framstående franske statsvetaren och historikern Alexis de Tocqueville (1805-1859). Tocqueville betonade ”att det demokratiska systemet i det då unga USA berodde på att det fanns ett grundläggande moraliskt samförstånd som alla delade.” Just detta grundläggande moraliska samförstånd är västerlandet återgen i behov av, och den kristna tron vill vara en hjälp till att bygga upp detta. Vidare framhöll påven den fortsatta relevansen av den store brittiske teologen och kardinalen John Henry Newman, som påven saligförklarade under sitt besök i Storbritannien.

Mot bakgrund av den särskilda biskopssynoden i oktober om kyrkans situation i Mellanöstern riktade påven också en stark uppmaning att diskriminering, hot och förföljelse av de kristna i dessa länder måste upphöra.

Läs hela texten till påvens jultal här.

Kathpress 2010-12-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI höll idag, måndagen den 20 december, sitt traditionella jultal till medarbetarna i Vatikanen.  Fokus i årets tal utgjordes av frågan om orsakerna bakom pedofilövergreppen inom den katolska kyrkan. I sin återblick på det gångna året tog påven bland annat upp sina besök i Cypern och Storbritannien, liksom även höstens biskopssynod om kyrkans situation i Mellanöstern. Påven höll sitt tal i Sala Regia i Vatikanen, i närvaro av ett stort antal kardinaler och biskopar, samt olika andra medarbetare.

Som en av huvudorsakerna bakom pedofilövergreppen pekade påven ut den upplösning av moralen och den förändring i synen på pedofili och pornografi som vann stor spridning särskilt i västvärlden på 1970-talet. Dessa rörelser påverkade också kyrkliga miljöer, och gjorde det möjligt att dessa förskräckande övergrepp kunde få en så ofattbara utbredning inom kyrkan. Det är nu en viktig uppgift för kyrkan att noga utreda orsakerna till övergreppen, för att så långt som möjligt förebygga att sådant kan ske i framtiden.  I synnerhet är det viktigt att vara noga vid urvalet av blivande präster, så att man hindrar olämpliga kandidater från att bli präster, framhöll påven i sitt tal. Han tackade dessutom alla dem som medverkat till att ge upprättelse och stöd åt personer som blivit utsatta för övergrepp. Slutligen tackade han också ”de många goda präster” som fullgör sitt uppdrag i trohet och ödmjukhet.

När det gäller pedofilövergreppen förklarade påven vidare att ”kyrkan är medveten som sin skuld” för det som hänt. Men samtidigt kan man inte förstå det som hänt om man inte ser det i sitt tidsmässiga och kulturella sammanhang. Benedictus XVI kritiserade i sitt tal den vitt utbredda banaliseringen av sexualiteten och acceptansen av pornografi och ibland även av pedofili i olika samhällsgrupper.  Det var ett tecken på en kulturell kris när tidsandan blev sådan att barnpornografi började betraktas som något normalt.  Och i vår tid har dessutom sexturismen tillkommit som ett verkligt hot mot människovärdet i flera länder på södra halvklotet. Enligt påven lades de ideologiska fundamenten som gjorde denna utveckling möjlig på 1970-talet, med den tidens tillåtande attityd gentemot fenomen som pedofili och pornografi.

I sin tillbakablick på det gångna året påminde påven om sin resa till Storbritannien. Han hänvisade här till några observationer som gjordes redan av den framstående franske statsvetaren och historikern Alexis de Tocqueville (1805-1859). Tocqueville betonade ”att det demokratiska systemet i det då unga USA berodde på att det fanns ett grundläggande moraliskt samförstånd som alla delade.” Just detta grundläggande moraliska samförstånd är västerlandet återgen i behov av, och den kristna tron vill vara en hjälp till att bygga upp detta. Vidare framhöll påven den fortsatta relevansen av den store brittiske teologen och kardinalen John Henry Newman, som påven saligförklarade under sitt besök i Storbritannien.

Mot bakgrund av den särskilda biskopssynoden i oktober om kyrkans situation i Mellanöstern riktade påven också en stark uppmaning att diskriminering, hot och förföljelse av de kristna i dessa länder måste upphöra.

Läs hela texten till påvens jultal här.

Kathpress 2010-12-20