Kaldeisk ärkebiskop oroad över minoriteternas situation i Irak

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en intervju säger sig ärkebiskopen av den kaldeisk-katolska kyrkan i Erbil vara bekymrad över de konsekvenser på irakisk mark som kan följa på talibanernas återkomst till makten i Afghanistan. De kristna och andra religiösa minoriteter fortsätter att vara hotade, en det finns hoppingivande tecken.

ˮVid varje tillfälle då det råder instabilitet och konflikter är det minoriteterna som drabbas i första hand”, fastslår monsignore Bashar Warda, ärkebiskop av den kaldeisk-katolska kyrkan i Erbil i Irak, i samband med ett möte med L’Aide à l’Église en Détresse eller l’AED (ACN Aid to the Church in Need på engelska, Kirche in Not på tyska) [en katolsk organisation som hjälper kristna som är förföljda eller på annat sätt i nöd]. Prelaten sa att han framför allt var oroad för de eventuella återverkningar på irakiskt mark som kan följa på talibanernas maktövertagande i Afghanistan. Även om det handlar om två ”mycket olika länder”, så är det så att det som sker i Kabul ”förvisso uppmuntrar dem” i Bagdad ”som understödjer denna typ av regim”, betonar monsignore Warda. Han säger vidare att IS-extremisterna i Irak ”fortsätter sin tillvaro i det fördolda och de förmår alltid orsaka problem. Än allvarligare är den mentalitet som skapade den så kallade islamiska staten och som består i området och vissa grupper bland befolkningen”.

Fruktan för att förföljelserna mot minoriteteter ska öka

A propos Vita Huset besked om att dra tillbaka USA:s trupper från Irak under slutet av år 2021, säger monsignore Warda: ”i det fall att förändringar i USA:s åtaganden i vårt land leder till ökad instabilitet, är vi förvisso oroade för att situationen skulle kunna leda till nya förföljelser mot religiösa minoriteter”.

Men de kristna irakiernas framtid ter sig ändå ljus, menar ärkebiskopen, och detta även tack vare påve Franciskus besök i Irak i mars i år: ”Vi är inte så talrika nu, men vi håller ut, och vi gör vårt bästa där vi befinner oss i Irak, för att visa att vi utgör ett vitalt element i nationens brokiga väv”, fastslår monsignore Warda. ”Jag tror att påvens besök visade för de övriga irakierna den positiva effekt som den kristna gemenskapen har. Ett hoppets tecken, faktiskt, som kan vara en utgångspunkt för att bygga en framtid.” ”Vi hoppas att med tiden ska detta tillåta vår gemenskap att inte bara överleva, utan även blomstra och växa”, avslutar den kaldeisk-katolske ärkebiskopen.

Vatican News, franska redaktionen, 2021-09-24

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en intervju säger sig ärkebiskopen av den kaldeisk-katolska kyrkan i Erbil vara bekymrad över de konsekvenser på irakisk mark som kan följa på talibanernas återkomst till makten i Afghanistan. De kristna och andra religiösa minoriteter fortsätter att vara hotade, en det finns hoppingivande tecken.

ˮVid varje tillfälle då det råder instabilitet och konflikter är det minoriteterna som drabbas i första hand”, fastslår monsignore Bashar Warda, ärkebiskop av den kaldeisk-katolska kyrkan i Erbil i Irak, i samband med ett möte med L’Aide à l’Église en Détresse eller l’AED (ACN Aid to the Church in Need på engelska, Kirche in Not på tyska) [en katolsk organisation som hjälper kristna som är förföljda eller på annat sätt i nöd]. Prelaten sa att han framför allt var oroad för de eventuella återverkningar på irakiskt mark som kan följa på talibanernas maktövertagande i Afghanistan. Även om det handlar om två ”mycket olika länder”, så är det så att det som sker i Kabul ”förvisso uppmuntrar dem” i Bagdad ”som understödjer denna typ av regim”, betonar monsignore Warda. Han säger vidare att IS-extremisterna i Irak ”fortsätter sin tillvaro i det fördolda och de förmår alltid orsaka problem. Än allvarligare är den mentalitet som skapade den så kallade islamiska staten och som består i området och vissa grupper bland befolkningen”.

Fruktan för att förföljelserna mot minoriteteter ska öka

A propos Vita Huset besked om att dra tillbaka USA:s trupper från Irak under slutet av år 2021, säger monsignore Warda: ”i det fall att förändringar i USA:s åtaganden i vårt land leder till ökad instabilitet, är vi förvisso oroade för att situationen skulle kunna leda till nya förföljelser mot religiösa minoriteter”.

Men de kristna irakiernas framtid ter sig ändå ljus, menar ärkebiskopen, och detta även tack vare påve Franciskus besök i Irak i mars i år: ”Vi är inte så talrika nu, men vi håller ut, och vi gör vårt bästa där vi befinner oss i Irak, för att visa att vi utgör ett vitalt element i nationens brokiga väv”, fastslår monsignore Warda. ”Jag tror att påvens besök visade för de övriga irakierna den positiva effekt som den kristna gemenskapen har. Ett hoppets tecken, faktiskt, som kan vara en utgångspunkt för att bygga en framtid.” ”Vi hoppas att med tiden ska detta tillåta vår gemenskap att inte bara överleva, utan även blomstra och växa”, avslutar den kaldeisk-katolske ärkebiskopen.

Vatican News, franska redaktionen, 2021-09-24

Detta är en nyhetstext.