Kaliforniens biskopar ger holistiska svar på psykisk ohälsa

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”God vetenskap som erkänner människors liv och värdighet strider aldrig mot katolsk tro. Medicinsk forskning har upptäckt många användbara behandlingar mot mental ohälsa, och katoliker bör välkomna och använda dessa – även mediciner, psykoterapi och andra medicinska ingripanden.”

Så skriver Kaliforniens katolska biskopar i brevet Hope and healing (”Hopp och helande”) till ”katoliker och alla människor av god vilja” om psykisk ohälsa, där de påpekar att sådan ohälsa aldrig får leda till exkludering i en katolsk församling och att det stigma som ännu omger psykisk ohälsa är en skam för samhället. Brevet har tillkommit i nära samarbete med personer som lever med psykisk ohälsa, deras familjer, samt professionella vårdgivare.

Brevet sammanfaller med ett initiativ från National Alliance on Mental Illness att utse maj till en månad för psykisk hälsa i USA, med tema ”CureStigma” och syfte att minska stigmatiseringen kring mental ohälsa. Ungefär en person av fem i USA antas vara drabbad av psykisk ohälsa, och många undviker på grund av stigmatisering och fördomar dels att söka medicinsk hjälp och dels att söka stöd i sin omgivning.

Biskoparna tar upp det eskalerande missbruket av opioider i USA, som är kopplat bland annat till experimenterande med självmedicinering av mental ohälsa när vårdprofessionen har svikit eller misslyckats. Såväl drogmissbruk som andra konsekvenser av vårdens misslyckande, som hemlöshet, riskerar att leda till kriminalitet, och biskoparna lyfter i sitt brev att fängelserna har blivit ”landets största mentalvårdgivare”.

Några lösningar

För kyrkans del poängterar biskoparna att psykisk ohälsa inte handlar om bristfällig moral och inte heller är en fråga om svag karaktär. De påpekar att tro, andlig vägledning, tillgång till sakramenten och en stödjande församling är viktiga för den som lever med mental ohälsa. Samtidigt höjer de ett varningens finger för att tro att bön och bibelläsning kan ersätta vård eller ta bort allt lidande. Biskoparna betonar ett både-och, där medicinsk vård och andlig vård kompletterar varandra.

Åtminstone två andra amerikanska biskopskonferenser, New York och Nebraska, har tidigare skrivit texter om psykisk ohälsa. I Sverige har Stockholms katolska stift tillsammans med Equmeniakyrkan skrivit under ett åtagande att höja kompetensen och inkluderingen i församlingarna för personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionsvariationer/NPF. Därtill har kyrkorna tillsammans genom Sveriges kristna råd uppmärksammat mental ohälsa bland ungdomar och pensionärer under diakonins månad (september) de senaste åren.

Red. 2018-05-15

Källa: National Catholic Reporter, via länken här

Biskoparnas brev finns här
Texten från Stockholms katolska stift och Equmeniakyrkan finns här

Läs mer om Diakonins månad här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”God vetenskap som erkänner människors liv och värdighet strider aldrig mot katolsk tro. Medicinsk forskning har upptäckt många användbara behandlingar mot mental ohälsa, och katoliker bör välkomna och använda dessa – även mediciner, psykoterapi och andra medicinska ingripanden.”

Så skriver Kaliforniens katolska biskopar i brevet Hope and healing (”Hopp och helande”) till ”katoliker och alla människor av god vilja” om psykisk ohälsa, där de påpekar att sådan ohälsa aldrig får leda till exkludering i en katolsk församling och att det stigma som ännu omger psykisk ohälsa är en skam för samhället. Brevet har tillkommit i nära samarbete med personer som lever med psykisk ohälsa, deras familjer, samt professionella vårdgivare.

Brevet sammanfaller med ett initiativ från National Alliance on Mental Illness att utse maj till en månad för psykisk hälsa i USA, med tema ”CureStigma” och syfte att minska stigmatiseringen kring mental ohälsa. Ungefär en person av fem i USA antas vara drabbad av psykisk ohälsa, och många undviker på grund av stigmatisering och fördomar dels att söka medicinsk hjälp och dels att söka stöd i sin omgivning.

Biskoparna tar upp det eskalerande missbruket av opioider i USA, som är kopplat bland annat till experimenterande med självmedicinering av mental ohälsa när vårdprofessionen har svikit eller misslyckats. Såväl drogmissbruk som andra konsekvenser av vårdens misslyckande, som hemlöshet, riskerar att leda till kriminalitet, och biskoparna lyfter i sitt brev att fängelserna har blivit ”landets största mentalvårdgivare”.

Några lösningar

För kyrkans del poängterar biskoparna att psykisk ohälsa inte handlar om bristfällig moral och inte heller är en fråga om svag karaktär. De påpekar att tro, andlig vägledning, tillgång till sakramenten och en stödjande församling är viktiga för den som lever med mental ohälsa. Samtidigt höjer de ett varningens finger för att tro att bön och bibelläsning kan ersätta vård eller ta bort allt lidande. Biskoparna betonar ett både-och, där medicinsk vård och andlig vård kompletterar varandra.

Åtminstone två andra amerikanska biskopskonferenser, New York och Nebraska, har tidigare skrivit texter om psykisk ohälsa. I Sverige har Stockholms katolska stift tillsammans med Equmeniakyrkan skrivit under ett åtagande att höja kompetensen och inkluderingen i församlingarna för personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionsvariationer/NPF. Därtill har kyrkorna tillsammans genom Sveriges kristna råd uppmärksammat mental ohälsa bland ungdomar och pensionärer under diakonins månad (september) de senaste åren.

Red. 2018-05-15

Källa: National Catholic Reporter, via länken här

Biskoparnas brev finns här
Texten från Stockholms katolska stift och Equmeniakyrkan finns här

Läs mer om Diakonins månad här