psykisk ohälsa

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Det sägs ofta att den psykiska ohälsan ökar på ett oroväckande sätt. Men stämmer verkligen det? En del menar snarare att det är sådant lidande som tidigare ansågs vara en...
av FREDRIK HEIDING Lidande hör till livet. Det är normalt och kan inte helt elimineras varken med hjälp av samhällspolitiska åtgärder, psykoterapi, läkemedel eller dylikt. Av den anledningen bör man...
av JOHN SJÖGREN I ett intressant avsnitt av Människor och tro i P1 (5/9) diskuterades en färsk studie som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor gjort, där ungas förhållande till religion...
”God vetenskap som erkänner människors liv och värdighet strider aldrig mot katolsk tro. Medicinsk forskning har upptäckt många användbara behandlingar mot mental ohälsa, och katoliker bör välkomna och använda dessa...
av JOHN SJÖGREN I söndags skrev författaren och idéhistorikern Isabelle Ståhl en uppmärksammad text i Svenska Dagbladet. En text som handlade om det ökande användandet av antidepressiva mediciner. Det var...
av Gunilla Maria Olsson I massmedierna talas det om ökad psykisk ohälsa i befolkningen. Och det har säkert inte undgått någon, att vi på senare år allt oftare ser olika...