Kanadas biskopar stödjer landets urbefolkning

I ett meddelande som publicerades torsdagen den 10 juni tillstår Kanadas biskopskonferens att ”de nyligen gjorde fynden av kvarlevorna efter barn på en begravningsplats i anslutning till en tidigare internatskola i Kamloops (Brittiska Columbia) påminner oss om ett smärtsamt förflutet och ett arv som vi bär med oss”.

”Med påven Franciskus’ starka stöd har Kanadas biskopar åtagit sig att förnya och stärka relationerna med ursprungsbefolkningarna i hela landet”, förklarade de icke desto mindre och framhöll att man under de senaste åren på nationell nivå och stiftsnivå har haft samtalsgrupper. ”Lyssnandet är startpunkten för våra gemensamma ansträngningar för att nå fram till ömsesidig och varaktig försoning, till verkligt helande, och på så sätt bygga broar”, betonar de.

En delegation ska sändas till Rom

Tillsammans med sammanslutningar som representerar ”first nations, métis och inuiter” har biskoparna under två år förberett att sända en delegation från ursprungsbefolkningarna till Rom ”för att möta den helige fadern och deltaga i en viktig dialog och möjlighet till helande. I detta pastorala besök kommer det att finnas deltagare från olika grupper av äldste (’vishetens väktare), överlevande från internatskolorna och unga från olika delar av landet. Detta kommer att bli ett unikt tillfälle för påven Franciskus att lyssna direkt till personer tillhöriga ursprungsbefolkningarna, att uttrycka att han verkligen står på deras sida och att ta upp frågorna om kolonisationens inverkan och kyrkans inblandning i internatskolorna, allt i syfte att se ursprungsbefolkningarnas lidande och de trauman som har drabbat generationer.”

Coronapandemin och de internationella reserestriktionerna har försenat detta projekt, men avsikten är att det ska förverkligas före slutet av år 2021.

Red. 2021-06-16

Detta är ett referat av en nyhetstext ursprungligen publicerad i Vatican News franska redaktionen, den 12 juni.