Påven Franciskus inbjuden till Santiago de Compostela

Påven Franciskus har fått en officiell inbjudan till Santiago de Compostela. Vatikanen bekräftade på måndagen (den 14 juni) att han samma dag i audiens hade mottagit ärkebiskop Julián Barrio Barrio och den galiciska regionpresidenten Alberto Núñez Feijóo. Vid detta tillfälle inbjöd de båda gästerna honom till det världsberömda pilgrimsmålet i norra Spanien, allt enligt uppgifter från spanska massmedia.

”Påven känner befolkningen i Galicien väl och sätter värde på vårt folk”, sade Feijóo i anslutning till mötet. Detta torde vara till hjälp när man försöker förmå påven till att avlägga ett besök i år. Men något definitivt svar gav Franciskus inte.

På grund av coronapandemin förlängde för några månader sedan påven det heliga jakobsåret 2021 till 2022. Detta överraskande besked gavs vid den traditionella ritualen som inleder det heliga jakobsåret: den heliga porten till katedralen i Santiago de Compostela öppnas. Enligt traditionen ska den helige aposteln Jakobs grav finnas här. Graven är målet för pilgrimer på Jakobsvägen.

Förlängningen möjliggör för verksamheterna längs med Europas mest berömda pilgrimsväg att återhämta sig från effekterna av coronapandemin, och jakobspilgrimer behöver inte känna ett tryck på sig att komma iväg så snart som möjligt i dessa osäkra tider. De heliga jakobsåren bygger på ett påvligt privilegium från 1100-talet. De infaller alltid under de år då den helige Jakobs dag den 25 juli infaller på en söndag.

Då jakobsåren medför en reklameffekt, gynnas även de som driver pilgrimshärbärgen och hotell samt restauranger av påvens beslut. En ytterligare lockelse utgör katedralen i Santiago de Compostela, som efter långa renoveringar strålar i förnyad glans.

Likväl förlöpte nystarten för pilgrimsverksamheten tvekande. Mellan slutet av maj och början av juni rapporterade Santiagos pilgrimkontor om att det dagligen anlände mellan 147 och 423 personer. Det är i genomsnitt en sjundedel av antalet en vanlig dag under senvåren före coronakrisen.

Kathpress 2021-06-14

Detta är en nyhetstext.