Kyrkor mål för armén i Myanmar

Enligt uppgifter riktar armén i Myanmar särskilt in sig på den katolska kyrkan – genomsöker gudshus och griper präster. I delstaterna Kayah och Shan i östra Myanmar har redan åtta katolska kyrkor beskjutits av arméns artilleri och förstörds eller skadats, rapporterade nyhetsportalen Myanmar Now på tisdagen.

ˮDe vet att gamla, barn och kvinnor söker skydd hos oss. Ibland vet jag inte vad jag ska säga dem. Det rör sig om planerade och försåtliga aktionerˮ, sade en präst från Kayah, som hade deltagit i samtal med representanter för armén, till Myanmar Now. Kyrkor i Kayah och Shan erbjuder skydd till människor som har flytt under kriget mellan armén och etnisk milis.

I ärkestiftet Mandalay i mellersta Myanmar har armén under tiden frigivit sex unga präster. De katolska prästerna hade på söndagen gripits vid en militärrazzia i Uppståndelsekyrkan i Chanthar och befann sig i fängsligt förvar under 15 timmar, enligt uppgifter från den asiatiska presstjänsten Ucanewx på tisdagen. Säkerhetsstyrkorna ska ha trängt in i Chanthar med elva militärlastbilar, varpå de ska ha sökt igenom ett buddhistiskt tempel i jakt på regeringsmotståndare.

Ucanews rapporterar vidare om en präst som greps i stiftet Banmaw i delstaten Kachin i norr. Han uppges ha frigivits efter fyra dagar efter att biskop Raymond Sumlut Gam ingrep. I Kachin ska enligt Ucanews även flera kyrkor ha blivit utsatta för arméns razzior, och i stiftet Pathein i Irrawaddydeltat i söder lär åtminstone fem kyrkor ha genomsökts av soldater.

I delstaterna Kayah, Karen, Shan, Kachin och Chin bedriver armén ett flerfrontskrig mot ”etniska beväpnade organisationer”, även kallade de etniska minoriteternas milis, som har slutit sig samman i motstånden mot militärdiktaturen. I de områden där inbördeskriget härjar befinner, enligt FN:s beräkningar, totalt mer än 200 000 människor på flykt. Med undantag av Shan utgör de kristna i deras delstater mellan 4 och 8 procent av befolkningen. I andra delar av Myanmar har underjordiska grupper som är redo att ta till våld bildats, som bekämpar juntan med gerillataktik.

Kathpress 2021-06-15

Detta är en nyhetstext.