Kanadensisk ursprungsbefolkning ska möta påven

I mitten av december kommer en grupp med representanter från olika ursprungsbefolkningar i Kanada, tillsammans med en liten grupp kanadensiska biskopar, att träffa påven Franciskus, rapporterar Catholic News Agency. Besöket annonseras efter att man i Kanada på kort tid funnit ett stort antal omärkta barngravar på platser där skolor med katolsk anknytning på statligt uppdrag bedrivit undervisning för barn från ursprungsbefolkningarna, och aktivt tagit del i den kanadensiska strävan att assimilera ursprungsbefolkningen och motarbeta de ursprungliga kulturerna i området. Förutom katolska ordnar och stift har också andra kristna gemenskaper drivit skolor, men de katolska skolorna är i majoritet. De kanadensiska ursprungsbefolkningarna delas in i First Nations (i syd), inuit (i arktiska områden) och mètis (som har rötter i ursprungsbefolkning och i Europa)

Varje enskild grupp i delegationen kommer att få möta påven separat, för att avsluta med en gemensam audiens då även biskopar kommer att närvara. Ursprungsbefolkningar världen över ligger den latinamerikanske påven varmt om hjärtat, och påven vill diskutera kolonisering och kyrkliga institutioners roll i utbildningssystemen.

Vissa, men inte alla, biskopar i Kanada har bett ursprungsbefolkningarna om förlåtelse och uttryckt sin fasa över upptäckterna, men den kanadensiska biskopskonferensen har också påpekat utbildningsstrukturens decentraliserade natur, och att varje enskild orden som drivit skolor – huvudsakligen olika missionsordnar – behöver be om förlåtelse, liksom de stift som drivit skolor i stiftsregi. Samtidigt finns kritiska röster som menar att svårigheten med att få formella ursäkter också är juridisk: erkänner stift ansvar, öppnar de också dörren för stämningar och krav på skadestånd. Den kanadensiska regeringen bad om förlåtelse 2008 och erkände då grasserande övergrepp och bestraffningar vid skolorna.

Den kanadensiska sannings- och försoningskommission som arbetat med missförhållandena vid internatskolor för ursprungsbefolkningen har visat att skolorna, som varit statligt finansierade, varit kroniskt underfinansierade, dåligt kontrollerade och att staten inte sett till att det funnits tillgång till vård eller funnits regelverk för begravningarna. När staten tog över skolorna i slutet av 1900-talet gjordes ingen dokumentation av gravplatser vid skolorna, och det kommer att komma många fler nyheter om funna gravplatser under den närmaste framtiden då fler platser där det funnits internat ska undersökas.

Efter de nyliga upptäckterna har flera katolska kyrkor brunnit eller vandaliserats, någonting som har fördömts av ledare för ursprungsbefolkningarna. Dessa kyrkor har inte haft koppling till internatskolorna, och är i några fall byggda av befolkningarna First Nations och inuiter, och vårdade genom generationer.

Den kanadensiska biskopskonferensen uttrycker en förhoppning om att den gemensamma resan till Rom och audienserna hos påven ska kunna bidra till bättre relationer. Gruppen kan komma att be påven om en formell påvlig ursäkt, vilket troligtvis skulle innebära en påvlig resa till Kanada.

Red 2021-06-30

Källor:

CNA: Biskopar och ledare för ursprungsbefolkningar träffar påven i december

CNA: Vandalism mot kyrkor i Kanada

AP: Kanadensisk minister vill ha påvlig ursäkt

Detta är ett nyhetsreferat.