Vatikanen har utrett oegentliga fastighetsaffärer i London

Under flera veckors tid har Vatikanen ställt i ordning scenen för den tribunal  som man kungjorde i dag, lördagen den 3 juli. Eftersom Vatikanstatens rättegångssal snarast är en stor kammare förflyttades en mindre rättsprocess därifrån till en sal i Vatikanens museer. Denna gällde sexuella övergrepp, mobbing och bristande översyn i det påvliga seminariet för unga pojkar.

I Vatikanstatens rättegångssal finns det förutom plats för advokater även tillräckligt med plats för journalister. De kommer från och med den 27 juli att rapportera från rättegången som redan betecknas som en ”mammutprocess”.

Till slut vill alltså Vatikanens rättsväsende utreda finansskandalen i statssekretariatet. Att det där skedde om ”en skandal” bekräftade påven själv när han i november 2019 på en flygresa tillbaka från Tokyo blev tillfrågad med anledning av den razzia som hade genomförts i kurian månaden innan [oktober 2019]. I samband med det suspenderades fem medarbetare i Vatikanen. Det exakta innehållet i anklagelserna har sedan dess dock inte offentliggjorts.

Ett knappt år senare hamnade kardinal Angelo Becciu i onåd hos påven Franciskus, eftersom denne under perioden 2011–2018 var sostituto vid Heliga stolens statssekretariat, det vill säga kardinalstatssekreterarens närmaste man och utnyttjat denna funktion för att själv genomföra eller i alla fall ge grönt ljus till tvivelaktiga finansiella transaktioner. Utöver kardinal Becciu har också den schwieziske juristen och finansexperten Rene Brülhart och den italienska underrättelsetjänstexperten Cecilia Moragna blivit misstänkta för vara inblandade i ekonomiska oegentligheter. Bland annat den senare ha tagit emot cirka en miljon kronor från Becciu.

Dessutom har andra medarbetare i Vatikanen granskats i sammanhanget som främst gäller förlustbringande investeringar i fastigheter i London och därtill hörande överenskommelser och provisioner, vilket totalt uppgår till en summa av mer än motsvarande en miljard svenska kronor.

Anklagelsepunkterna i Vatikanens åtal mot de totalt 10 personer som ställts till svars sträcker sig från förskingring och korruption till utpressning, bedrägeri och penningtvätt liksom maktmissbruk och urkundsförfalskning.

Medan Rene Brülhart ska ha missbrukat sitt ämbete som förvaltningsrådschef i Vatikanens finansråd AIF, är anklagelserna mot den romerske mäklaren med säte i Schweiz, Enrico Crasso, mer omfattande och består av en hel lista med förseelser.

Kort efter att pressmeddelandet offentliggjordes under lördagen kommenterade såväl Becciu som Brülhart att de är oskyldiga och har anklagats på felaktiga grunder. Becciu påstod att han blivit “offer för en komplott” medan Brülhart anmärkte på vad han bedömer vara brister i proceduren.

Kathpress 2021-07-03

Detta är en nyhetstext.