Kardinal Arborelius får särskilt uppdrag av påven

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har tillsatt en apostolisk visitation, det vill säga en officiell granskning av det katolska ärkestiftet Köln i Tyskland. Som nuntiaturen (påvliga ambassaden) i Berlin meddelade i dag, fredag den 28 maj, har kardinal Anders Arborelius, biskop för Stockholms katolska stift, och biskopen av Rotterdam, Johannes van den Hende, utnämnts till visitatorer.

De ska under första halvan av juni månad ”skapa sig en omfattande bild av den komplexa pastorala situationen i ärkestiftet Köln”. Dessutom ska de undersöka om ärkebiskopen av Köln, kardinal Rainer Maria Woelki, och ärkebiskopen av Hamburg, Stefan Heße, samt de båda hjälpbiskoparna av Köln, Dominikus Schwaderlapp och Ansgar Puff har gjort några fel i hanteringen av fall med sexuella övergrepp.

I en första reaktion på den kungjorda visitationen reagerade kardinal Rainer Maria Woelki med att välkomna densamma. ”Redan i februari månad har jag utförligt informerat den helige fadern i Rom om situationen i vårt stift”, förklarade han. ”Jag välkomnar att påven genom en apostolisk visitation skapar sig en egen bild om den tidigare genomförda oberoende juridiska undersökningen och att han kan dra konsekvenser därur.” Kardinal Woelki intygar att han kommer ”med full övertygelse stödja dem [de båda visitatorerna] i deras arbete.” ”Allt som tjänar konsekvent bearbetning”, välkomnar jag.

I ärkestiftet Köln har det sedan mer än ett år tillbaka ställts krav på en offentlig granskning av tidigare fall av sexuella övergrepp som präster ska ha begått. I samband därmed handlar det också om att namnge de ansvariga som ska ha skyddat förövare och dolt förbrytelser.

I mitten av mars 2021 offentliggjordes en expertrapport angående Kölns stiftslednings behandling av övergrepp som skulle ha begåtts av präster, en rapport som jurister omkring straffrättsexperten Björn Gercke hade fått i uppdrag att sammanställa. En tidigare första undersökning hade Woelki inte låtit offentliggöra, då han ansåg den ha metodiska brister.

Enligt Gerckerapporten ska det mellan åren 1975 och 2018 finnas minst 75 fall där höga ämbetsbärare, bland annat generalvikarier och ärkebiskopar, har brutit mot sina plikter. Bland annat ska de ha underlåtit att undersöka misstänkta fall och de skall inte ha bekymrat sig om offren. Woelki själv anklagas dock inte av Gercke för att ha begått några fel.

Likväl har kritiken inte tystnat. Gång på gång den senaste veckan har massmedia rapporterat om utdrag ur Gerckerapporten och håller stiftsledningen moraliskt, om än inte juridiskt, ansvarig.

Slutligen kritiserar nästa alla dekaner i ärkestiftet Köln i ett e-postbrev till kardinal Woelki för hur det har gått till när man har hanterat fall av övergrepp i stiftet Köln, som är det största stiftet i Tyskland. ”Anledningen till skrivelsen är att dekanerna är mycket bekymrade över tillståndet i ärkestiftet”, förklarade dekanen Bruno Kurth i Wuppertal på onsdagen.

Feta rubriker blev det också på grund av ett öppet brev från flera medlemmar i en församling i Köln. De uppmanade Woelki att inte personligen fira konfirmationens sakrament i församlingen utan sända en ersättare. På grund av hanteringen av övergreppen anser avsändarna att kardinalen inte är trovärdig. Inför ett samtal med företrädare för församlingen Sankta Margareta på torsdagen gav ungefär 60 protesterande luft åt sitt missnöje genom att visa Woelki rött kort.

Kathpress 2021-05-28

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har tillsatt en apostolisk visitation, det vill säga en officiell granskning av det katolska ärkestiftet Köln i Tyskland. Som nuntiaturen (påvliga ambassaden) i Berlin meddelade i dag, fredag den 28 maj, har kardinal Anders Arborelius, biskop för Stockholms katolska stift, och biskopen av Rotterdam, Johannes van den Hende, utnämnts till visitatorer.

De ska under första halvan av juni månad ”skapa sig en omfattande bild av den komplexa pastorala situationen i ärkestiftet Köln”. Dessutom ska de undersöka om ärkebiskopen av Köln, kardinal Rainer Maria Woelki, och ärkebiskopen av Hamburg, Stefan Heße, samt de båda hjälpbiskoparna av Köln, Dominikus Schwaderlapp och Ansgar Puff har gjort några fel i hanteringen av fall med sexuella övergrepp.

I en första reaktion på den kungjorda visitationen reagerade kardinal Rainer Maria Woelki med att välkomna densamma. ”Redan i februari månad har jag utförligt informerat den helige fadern i Rom om situationen i vårt stift”, förklarade han. ”Jag välkomnar att påven genom en apostolisk visitation skapar sig en egen bild om den tidigare genomförda oberoende juridiska undersökningen och att han kan dra konsekvenser därur.” Kardinal Woelki intygar att han kommer ”med full övertygelse stödja dem [de båda visitatorerna] i deras arbete.” ”Allt som tjänar konsekvent bearbetning”, välkomnar jag.

I ärkestiftet Köln har det sedan mer än ett år tillbaka ställts krav på en offentlig granskning av tidigare fall av sexuella övergrepp som präster ska ha begått. I samband därmed handlar det också om att namnge de ansvariga som ska ha skyddat förövare och dolt förbrytelser.

I mitten av mars 2021 offentliggjordes en expertrapport angående Kölns stiftslednings behandling av övergrepp som skulle ha begåtts av präster, en rapport som jurister omkring straffrättsexperten Björn Gercke hade fått i uppdrag att sammanställa. En tidigare första undersökning hade Woelki inte låtit offentliggöra, då han ansåg den ha metodiska brister.

Enligt Gerckerapporten ska det mellan åren 1975 och 2018 finnas minst 75 fall där höga ämbetsbärare, bland annat generalvikarier och ärkebiskopar, har brutit mot sina plikter. Bland annat ska de ha underlåtit att undersöka misstänkta fall och de skall inte ha bekymrat sig om offren. Woelki själv anklagas dock inte av Gercke för att ha begått några fel.

Likväl har kritiken inte tystnat. Gång på gång den senaste veckan har massmedia rapporterat om utdrag ur Gerckerapporten och håller stiftsledningen moraliskt, om än inte juridiskt, ansvarig.

Slutligen kritiserar nästa alla dekaner i ärkestiftet Köln i ett e-postbrev till kardinal Woelki för hur det har gått till när man har hanterat fall av övergrepp i stiftet Köln, som är det största stiftet i Tyskland. ”Anledningen till skrivelsen är att dekanerna är mycket bekymrade över tillståndet i ärkestiftet”, förklarade dekanen Bruno Kurth i Wuppertal på onsdagen.

Feta rubriker blev det också på grund av ett öppet brev från flera medlemmar i en församling i Köln. De uppmanade Woelki att inte personligen fira konfirmationens sakrament i församlingen utan sända en ersättare. På grund av hanteringen av övergreppen anser avsändarna att kardinalen inte är trovärdig. Inför ett samtal med företrädare för församlingen Sankta Margareta på torsdagen gav ungefär 60 protesterande luft åt sitt missnöje genom att visa Woelki rött kort.

Kathpress 2021-05-28

Detta är en nyhetstext.