Italienska basketförbundet i påvlig audiens

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven mottog i dag [den 31 maj 2021] på förmiddagen i audiens en delegation från Italienska basketförbundet, som i år fyller 100 år. Han underströk betydelsen av två aspekter i deras verksamhet: laganda och disciplin, som även kan inspirera samhället i stort.

Vid den påvliga audiensen erinrade man om 100 år av historia. Påven själv påminde om en minnesvärd match som spelades av Italienska basketförbundet år 1955, på Petersplatsen, inför påven Pius XII.

Så påminde påven om att ”relationerna mellan kyrkan och sportens värld alltid har underhållits i medvetandet om att de båda, var på sitt sätt, tjänar till att hjälpa människan att växa i alla avseendet och kan ge vårt samhälle ett viktigt bidrag”.

Sedan lyfte han fram lagandan, som är viktig för ”enheten och för att vara inriktad mot ett mål”. Sporten utgör alltså ”ett botemedel mot vårt samhälles individualism, som ofta leder till ett isolerat och dystert ’jag’, som gör oss oförmögna till ’lagspel’ och oförmögna att gripas av passion för goda ideal”. Idrottarna påminner om ”värdet av broderskap, som också är centrum i evangelium”.

Så talade den helige fadern om ”disciplin”, både fysisk och inre, som är nödvändig för att man skall kunna tävla. Denna disciplin ”är en skola som formar och fostrar”, särskilt de unga, betonade Franciskus. ”Den hjälper dem att förstå hur viktigt det är [. . .] att ’skapa ordning i sitt liv’”, fortsatte han och hänvisade till Ignatius av Loyola.

Syftet är inte att vi ska bli ”stelbenta” utan ”ansvarskännande: vi ska känna ansvar för oss själva, för det som har anförtrotts oss, för andra och för livet i stort”. Påven förklarade också disciplinens betydelse för ”det andliga livet, som inte kan överlåtas bara till emotioner eller levas då och då, ’bara när jag har lust’” Denna inre disciplin består av ”trohet, ståndaktighet och flitig daglig bön. Utan en ständig andlig träning riskerar tron att slockna”, varnade Petri efterträdare.

För övrigt är basket ”en sport som riktar sig mot det som ovan är, eftersom med orden från en berömd tidigare spelare, det är en sport där man ser uppåt, mot korgen, och följaktligen är det en verklig uppmaning för alla dem som har för vana att hålla blicken nitad mot marken”, menade Franciskus. Påven uppmuntrade basketspelarna att hjälpa de unga till denna anda, genom att hjälpa dem ”att se uppåt, att aldrig att upphöra med detta, att upptäcka att livet är en väg av nederlag och segrar, och att det viktiga är att aldrig tappa lusten att ’spela spelet’”. Det kan hända att man missar korgen, men det betyder inte att man ”förlorat för alltid”, sade påven och tillade att man har nya möjligheter att skjuta skott”.

Slutligen sade påven något om ”nederlagen”, ”som kan innebära segrar”. ”Bär nederlagen moget, för det gör att ni växer och att ni förstår att allt i livet är det inte alltid lätt, och man vinner inte alltid”, sade Franciskus uppmuntrande i slutet av sitt tal. När man i livet klarar av ett nederlag ”med värdighet, med mänsklighet, men stort hjärta, då är det en verklig heder, en verklig mänsklig seger”.

Vatican News franska redaktionen 2021-05-31

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven mottog i dag [den 31 maj 2021] på förmiddagen i audiens en delegation från Italienska basketförbundet, som i år fyller 100 år. Han underströk betydelsen av två aspekter i deras verksamhet: laganda och disciplin, som även kan inspirera samhället i stort.

Vid den påvliga audiensen erinrade man om 100 år av historia. Påven själv påminde om en minnesvärd match som spelades av Italienska basketförbundet år 1955, på Petersplatsen, inför påven Pius XII.

Så påminde påven om att ”relationerna mellan kyrkan och sportens värld alltid har underhållits i medvetandet om att de båda, var på sitt sätt, tjänar till att hjälpa människan att växa i alla avseendet och kan ge vårt samhälle ett viktigt bidrag”.

Sedan lyfte han fram lagandan, som är viktig för ”enheten och för att vara inriktad mot ett mål”. Sporten utgör alltså ”ett botemedel mot vårt samhälles individualism, som ofta leder till ett isolerat och dystert ’jag’, som gör oss oförmögna till ’lagspel’ och oförmögna att gripas av passion för goda ideal”. Idrottarna påminner om ”värdet av broderskap, som också är centrum i evangelium”.

Så talade den helige fadern om ”disciplin”, både fysisk och inre, som är nödvändig för att man skall kunna tävla. Denna disciplin ”är en skola som formar och fostrar”, särskilt de unga, betonade Franciskus. ”Den hjälper dem att förstå hur viktigt det är [. . .] att ’skapa ordning i sitt liv’”, fortsatte han och hänvisade till Ignatius av Loyola.

Syftet är inte att vi ska bli ”stelbenta” utan ”ansvarskännande: vi ska känna ansvar för oss själva, för det som har anförtrotts oss, för andra och för livet i stort”. Påven förklarade också disciplinens betydelse för ”det andliga livet, som inte kan överlåtas bara till emotioner eller levas då och då, ’bara när jag har lust’” Denna inre disciplin består av ”trohet, ståndaktighet och flitig daglig bön. Utan en ständig andlig träning riskerar tron att slockna”, varnade Petri efterträdare.

För övrigt är basket ”en sport som riktar sig mot det som ovan är, eftersom med orden från en berömd tidigare spelare, det är en sport där man ser uppåt, mot korgen, och följaktligen är det en verklig uppmaning för alla dem som har för vana att hålla blicken nitad mot marken”, menade Franciskus. Påven uppmuntrade basketspelarna att hjälpa de unga till denna anda, genom att hjälpa dem ”att se uppåt, att aldrig att upphöra med detta, att upptäcka att livet är en väg av nederlag och segrar, och att det viktiga är att aldrig tappa lusten att ’spela spelet’”. Det kan hända att man missar korgen, men det betyder inte att man ”förlorat för alltid”, sade påven och tillade att man har nya möjligheter att skjuta skott”.

Slutligen sade påven något om ”nederlagen”, ”som kan innebära segrar”. ”Bär nederlagen moget, för det gör att ni växer och att ni förstår att allt i livet är det inte alltid lätt, och man vinner inte alltid”, sade Franciskus uppmuntrande i slutet av sitt tal. När man i livet klarar av ett nederlag ”med värdighet, med mänsklighet, men stort hjärta, då är det en verklig heder, en verklig mänsklig seger”.

Vatican News franska redaktionen 2021-05-31

Detta är en nyhetstext.