Kardinal Arborelius om årets påskfirande

I dag, torsdagen den 2 april, har kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift, skickat ut ett e-brev till stiftets samtliga präster, ordenssystrar och diakoner med anledning av det förestående påskfirandet. I e-brevet framhåller biskopen att corona-epidemins härjningar inbjuder katolikerna att fira påsk och komma Herren nära på nya vägar, nu när man inte längre har tillgång till liturgin och sakramenten.

Biskopen konstaterar i sitt e-brev att många katolska församlingar sänder den heliga mässan på nätet och han rekommenderar de troende att följa mässan på det sättet. Han meddelar också att gudstjänsterna på skärtorsdagen, långfredagen, samt påskvakan och påskdagens högmässa kommer att sändas live på nätet från katolska domkyrkan i Stockholm.

I sitt e-brev uppmanar biskop Anders vidare alla att iaktta stor försiktighet, och han förklarar att många katoliker redan har smittats av corona-viruset, inte minst i Tensta-området. Han uppmanar dessutom präster, systrar och diakoner att stå till förfogande för själavård via telefon, och han uttrycker sin tacksamhet för allt gott som sker genom olika slags hjälpinsatser i de katolska församlingarna runt om i landet.

Biskopens förbud från den 17 mars mot alla offentliga katolska gudstjänster, liksom även hans särskilda förbud från den 27 mars mot att församlingen är närvarande vid de tre heliga påskdagarnas gudstjänster, kvarstår. I ett särskilt meddelande från fader Anders Ekenberg (biskopens delegat för gudstjänstlivet) och monsignore Jorge de Salas (biskopsvikarie för kyrkorättsliga frågor) förtydligas att icke-offentliga katolska gudstjänster fortfarande får firas. Det kan exempelvis handla om gudstjänster i en ordenskommunitet eller i andra särskilda mindre grupper. Sådana gudstjänster får inte utannonseras, och de får heller inte genomföras på ansvar av någon församling eller av dess kyrkoherde.

Red. 2020-04-02