Kardinal Becciu avgår plötsligt och oväntat

Efter en ovädersdag klarnade himlen över Rom. Sedan slog i torsdags kväll, den 24 september, oväntat en bildlig blixt ned. Den träffade Giovanni Angelo Becciu, prefekt för Kongregationen för helgonförklaringsprocesser. Vatikanens presstjänst meddelade att påven Franciskus hade löst honom från hans uppdrag som prefekt och även accepterat att han ”avstod från de rättigheter som var förbundna med kardinalsvärdigheten”. Några skäl har Vatikanen inte uppgett.

År 2018 utsåg Franciskus Becciu till ledningen för Kongregationen för helgonförklaringsprocesser och utnämnde honom till kardinal. Tidigare var han under sju år ”sustituto” (ersättare) i Vatikanens Statssekretariat och i denna egenskap ansvarig för centrala angelägenheter gällande personalfrågor och ekonomi i kyrkans ledning. Den 72-årige sarden uppges vara intresserad av makt. Bland annat kom han i konflikt med Vatikanens ekonomichef kardinal George Pell angående kompetensen när det gällde ekonomisk kontroll. Han var även delaktig i att Vatikanens revisor Libero Milone trädde tillbaka år 2017.

Becciu har många kontakter i Vatikanen. Desto mera överraskande är det att det ur hans stora kontaktnät inte läckt ut någon förhandsinformation om hans förestående fall. Det ger anledning att förmoda att tipset som gjorde att han tvingades träda tillbaka kom överraskande och helt plötsligt. Den italiensk tidningen L’Espresso publicerar detta veckoslut en rapport enligt vilken Becciu skulle ha utnyttjat sin position till att gynna familjemedlemmar genom eftertraktade sociala projekt. Huruvida anklagelserna är välgrundade kan inte kontrolleras. Men intrycket kvarstår att Vatikanen har velat förekomma en mediekupp.

Under Beccius tid som ”sustituto” i Statssekretariatet inföll även en olycklig investering av en summa av flera miljoner i en fastighet i London. Därvid förlitade sig Vatikanen, enligt vad efterforskningar har visat, i stor utsträckning på enstaka italienska affärsvänner som finanspersonen Raffaele Mincione och Enrico Crasso. Uppenbarligen försvann här även pengar, som var avsedda för välgörande ändamål, till den dyra affärsfastigheten på Sloane Avenue i London. Statssekretariatet skulle verkligen ha behövt avkastningen.

Vatikanens jurister utreder under tiden medarbetare i Statssekretariatet och Institutionen för att övervaka Vatikanens finanser, samt italienska banker. Det handlar om förskingring, bedrägerier, penningtvätt och korruption. Becciu hör inte till de officiellt anklagade. På frågan från nyhetsbyrån Kathpress om vilken roll han spelat vid investeringarna och om huruvida han i egenskap av sin tidigare roll i Statssekretariatet borde ta på sig ansvaret, valde Becciu att inte svara.

I den romerska kurian uppges det att en kardinal i den heliga romerska kyrkan, som har begått försummelser, inte kan ställas inför Vatikanens domstol (utan endas dömas direkt av påven). Till exempel var det så att den tidigare kardinalstatssekreterarien Tarcisio Berone inte ställdes till ansvar för en affär med en 700 kvm stor våning för hans personliga bruk, medan flera andra personen ansågs vara juridiskt ansvariga.

Becciu måste nu se sig om efter en reträttplats. Denne man, som har disputerat i kyrkorätt, har bakom sig 36 år av tjänst i kurian, en lysande bana som vatikandiplomat i Afrika, Europa, Nya Zeeland och USA, och sedan nuntie i Angola, São Tomé och slutligen Kuba. År 2011 utnämnde påven Benedictus XVI (2005–2013) honom till posten i Statssekretariatet, den tredje högsta posten i kyrkan. När Malteserorden år 2017 hamnade i svårigheter utsåg påven Franciskus Becciu till sitt särskilda sändebud.

Att en kardinal avgår på detta sätt var ytterst sällsynt fram till år 2015. Då avstod den skotske kardinalen Keith O’Brien (1938–2018) frivilligt från sina rättigheter och privilegier som kardinal, på grund av ”olämpliga relationer” med seminarister. År 2018 förlorade Theodore McCarrick (90 år) sin kardinalsvärdighet i samband med anklagelser om tidigare sexuella övergrepp.

Efter att ha avstått från sin kardinalsvärdighet är Becciu i praktiken likställd med de kardinaler som har fyllt 80 år och som därför inte vare sig kan delta i valet av en ny påve (konklav) eller fortsättningsvis utöva sitt ämbete som kardinal. Fram till i tisdags räknade man i kretsen av kardinaler, som kunde delta i en konklav för att välja påve, 121 kardinaler, och efter att kardinal Lorenzo Baldisseri hade avgått av åldersskäl räknas då 120 kardinaler.

Vid en presskonferens i Rom i går, fredag eftermiddag, hävdade Becciu att han inte har handlat felaktigt och att överföringen av pengar till kyrkliga institutioner på Sardinien, där hans bror är verksam, har skett i enlighet med gällande lagar och regelverk.

Red. / Kathpress 2020-09-26

Detta är en nyhetstext.