Ökning av hemlöshet bland unga i Storbritannien

Den brittiska tidskriften The Tablet rapporterar genom Ellen Teague att katolska välgörenhetsorganisationer varnar för att unga människor står för den största ökningen av människor som är hemlösa och sover utomhus.

Under de tre första månaderna av nedstängning i Storbritannien skedde en signifikant ökning av unga människor utan tak över huvudet. ”Om du bryr dig om hemlöshet, borde hemlösheten bland unga vara högsta prioritet”, säger George O’Neill, chef för Cardinal Hume Center [Cardinal Hume Center arbetar med att göra det möjligt för familjer, barn och unga människor att övervinna fattigdom och undvika hemlöshet, övers. anm.]. Det borde prioriteras ”inte bara för att det är ett tragiskt hot mot potentialen i varje ung människa, utan också för att det finns många bevis för att hemlöshet i ungdomen ofta upprepas senare i livet”.

Depaul UK [organisation som arbetar med att hjälpa människor ur hemlöshet och som ger boende och stöd åt hemlösa, övers. anm.] har under pandemin fortsatt att erbjuda bostad och stöd i hela landet inklusive tre vandrarhem för hemlösa. Mike Thiedke, chef för Depaul UK, säger att antalet människor som sover utomhus har mellan kvartal två 2019 och 2020 ökat med 33 procentenheter och utvecklingen ser dyster ut.

Under pandemin var det en utmaning att ha härbärgen öppna eftersom det blev brist på volontärer. Det gjorde att antalet bäddar som organisationen kunde erbjuda sjönk med två tredjedelar.

Även St. Vincent de Paul Society, en organisation som arbetar med att stödja fattiga och hemlösa människor, ser en ökning av fattigdomen där de arbetar. ”Många tusen människor har hamnat under fattigdomsgränsen på grund av Covid-19 pandemins konsekvenser på ekonomi, känslor och hälsa”, säger Elizabeth Palmer, chef för organisationen.

Red. 2020-09-23

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet här