Kardinal Koch: Ekumeniska samtal om kyrkosyn nödvändiga

Enligt Vatikanens ”minister” för ekumeniska ärenden, kardinal Kurt Koch, måste frågan om kyrkosyn stå i centrum för framtida ekumeniska samtal. Inför ett möte med de evangelisk-lutherska kyrkornas generalsynod i Timmendorfer Strand i fredags motiverar han sin ståndpunkt med att ”evangeliska kristna har utifrån sin bekännelse en annan förståelse än katoliker angående vad en kyrka är och därför har de i sin tradition utvecklat en annan typ av kyrka.”

Kardinalen betonar att det var detta och inget annat som avsågs med den ”olyckliga” och av protestanter ofta kritiserade formuleringen: att de kyrkor och kyrkliga gemenskaper som uppkom ur reformationen inte är ”kyrkor i egentlig mening”. Den tyska översättningen av vatikandokumentet från år 2000 ”Dominus Iesus” går här lätt att missförstå.

I själva verket gäller det frågan om reformationen skall förstås som ”reform av eller brott mot traditionen”. Koch framför förhoppningen att den ”gemensamma deklaration kring läran om rättfärdiggörelse”, som 1999 undertecknades av Vatikanen och Lutherska Världsförbundet, skall följas av en gemensam deklaration kring dopet, eukaristin och ämbetet.

När man söker det som är gemensamt för den evangeliska och katolska kyrkan, är det inte till någon hjälp att börja med kontroverserna på 1500-talet utan man bör istället utgå från den gemensamma, apostoliska traditionen. Reformatorer som Martin Luther avsåg att förnya hela kyrkan och inte grunda en ny kyrka. ”Den ekumeniska rörelsen handlar inte om något mindre än att reformationen har lyckats i bemärkelsen av en visserligen senkommen men likväl evangelisk förnyelse av den universella kyrkan”, betonar kardinalen.

Kathpress 2012-11-02