Merkel förespråkar självsäker dialog om trosfrågor och är för religionsundervisning i skolan

Tysklands förbundskansler, Angela Merkel, förespråkar en självsäker dialog om trosfrågor i Tyskland. Kyrkorna får inte bli ”högmodiga”, utan måste vända sig till människorna och ”gång på gång tala om trons grundfrågor”, menar Merkel i en intervju med teologistudenten Sophia Schäfer, via Video-Podcast i Berlin under lördagen. ”Vi kristna bör framför allt inte vara rädda för att försvara vår tro”, sade Merkel vid den 11:e Synoden i den evangeliska kyrkan i Tyskland (EKD), en synod som öppnades i torsdags.

Förhållandet mellan olika religioner måste ”kännetecknas av tolerans och respekt”. Samtidigt är det viktigt, att inte hölja över skillnader, utan istället möta varandra ”i ögonhöjd”. ”Vi bör föra samtalet; om trosfrågor hör hemma i centrum av debatten, bör vi inte placera dem i periferin”, anser förbundskanslern.

Merkel uttrycker uppskattning för kyrkornas roll i samhället och bekräftar på samma gång att staten och kyrkan ska vara åtskilda. ”Jag anser att vi har organiserat detta på ett bra sätt i Tyskland”, säger Merkel. Staten intar en ”positiv neutralitet”, vilket innebär att det religiösa livet främjas. Förbundskanslern välkomnar inte bara kristen utan också muslimsk religionsundervisning i skolorna. Varje människa som tror på något måste ges möjlighet till trosundervisning i skolan.

Kathpress 2012-11-03

Intervjun i skrift på tyska finns här