Panama vördar Oscar Romero med en skulptur

Den för 32 år sedan mördade ärkebiskopen Oscar Romero (1917–1980) äras i Panama City med en skulptur. Vid invigningen av skulpturen vördade den nuvarande ärkebiskopen i Panama City, José Domingo Ulloa, Romero som en ”latinamerikansk martyr”. Det meddelade medier i det mellanamerikanska landet, under fredagen. Hans mördare lyckades aldrig tysta ner hans budskap, hans ande och hans liv. I firandet deltog även El Salvadors utrikesminister Hugo Martínez.

Oscar Romero som föddes 1917 mördades den 24 mars 1980 under en gudstjänst. Som ”de fattigas röst” blev han, med sina anklagelser mot dem som förtryckte och gjorde övergrepp, känd långt utanför El Salvadors och Mellanamerikas gränser. Bakgrunden till attentat är fortfarande inte helt klarlagt. De misstänkta blev aldrig dömda. Påven Johannes Paulus II (1978–2005) besökte år 1996 Romeros grav i katedralen i San Salvador. En saligförklaringsprocess för Romero pågår i Rom.

Kathpress 2012-11-02