Kardinal Koch: Luthers reformation ett misslyckande

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Kurt Koch, chef för Vatikanens Råd för de kristnas enhet, höll i går, på måndagseftermiddagen den 13 nov, i Rom ett tal om den lutherska reformationen, i samband med öppnandet av Enhetsrådets plenarmöte. Mötet pågår fram till på fredag och samlar ett 15-tal kardinaler och ett 20-tal biskopar plus ett antal teologiska rådgivare för att diskutera aktuella frågor på ekumenikens område.

Huvudbudskapet i kardinalens tal var att Martin Luthers reformation – tvärt emot Luthers ursprungliga avsikt – splittrade kristenheten och allvarligt underminerade den kristna trons trovärdighet, just genom att den på sikt ledde till att de kristna splittrades upp i många olika grupper. I sitt tal byggde kardinalen sin tydliga kritik av den lutherska reformationen, så som den historiskt kom att utvecklas, bland annat på den tyske protestantiske teologen Wolfhard Pannenbergs kritik av reformationen.

Kardinal Koch förklarade i sitt tal i går att man, sett ur vår tids perspektiv, måste säga att Luthes reformation var ett rent misslyckande (”gescheitert”) och att uppgiften att föra reformationen fram till sitt mål ännu idag återstår att genomföra. Reformationen kan nå sitt mål bara om de kristnas enhet återupprättas, menade Koch. ”Upprättandet av de protestantiska och reformerta samfunden under 1500-talet var ingen framgång utan ett misslyckande”, hävdade kardinalen i sitt tal, med en hänvisning till kyrkohistorikern Joseph Lortz. Den huvudsakliga frukten av reformationen blev ”framför allt splittring, vilket sedan ledde till att den kristna trons övertygande kraft allvarligt underminerades”, fortsatte Koch.

Men detta var ”precis motsatsen till det som reformationen egentligen syftade till”. Den moderna sekulariseringen är även den en tragisk konsekvens av denna utveckling, enligt kardinal Koch.

Kathpress 2012-11-14

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Kurt Koch, chef för Vatikanens Råd för de kristnas enhet, höll i går, på måndagseftermiddagen den 13 nov, i Rom ett tal om den lutherska reformationen, i samband med öppnandet av Enhetsrådets plenarmöte. Mötet pågår fram till på fredag och samlar ett 15-tal kardinaler och ett 20-tal biskopar plus ett antal teologiska rådgivare för att diskutera aktuella frågor på ekumenikens område.

Huvudbudskapet i kardinalens tal var att Martin Luthers reformation – tvärt emot Luthers ursprungliga avsikt – splittrade kristenheten och allvarligt underminerade den kristna trons trovärdighet, just genom att den på sikt ledde till att de kristna splittrades upp i många olika grupper. I sitt tal byggde kardinalen sin tydliga kritik av den lutherska reformationen, så som den historiskt kom att utvecklas, bland annat på den tyske protestantiske teologen Wolfhard Pannenbergs kritik av reformationen.

Kardinal Koch förklarade i sitt tal i går att man, sett ur vår tids perspektiv, måste säga att Luthes reformation var ett rent misslyckande (”gescheitert”) och att uppgiften att föra reformationen fram till sitt mål ännu idag återstår att genomföra. Reformationen kan nå sitt mål bara om de kristnas enhet återupprättas, menade Koch. ”Upprättandet av de protestantiska och reformerta samfunden under 1500-talet var ingen framgång utan ett misslyckande”, hävdade kardinalen i sitt tal, med en hänvisning till kyrkohistorikern Joseph Lortz. Den huvudsakliga frukten av reformationen blev ”framför allt splittring, vilket sedan ledde till att den kristna trons övertygande kraft allvarligt underminerades”, fortsatte Koch.

Men detta var ”precis motsatsen till det som reformationen egentligen syftade till”. Den moderna sekulariseringen är även den en tragisk konsekvens av denna utveckling, enligt kardinal Koch.

Kathpress 2012-11-14