Kardinal Koch och metropolit Hilarion möts i Wien

Den 12 februari hålls ett möte i Wien som uppföljning till mötet mellan påven Franciskus och patriark Kirill av Moskvapatriarket på Kuba 2016. Det är kardinal Christoph Schönborn som bjudit in kardinal Kurt Koch och metropolit Hilarion [bilden t.v.], som leder Moskvapatriarkets departement för relationer med andra kyrkor.

I en intervju med Vatican News berättar dominikanpater Hyacinthe Destivelle, som leder avdelningen för relationer med orientaliska kyrkor vid Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet, att relationerna mellan Heliga stolen och Moskvapatriarkatet för närvarande är goda.

Mötet på Kuba har haft flera tydliga effekter. Bland annat ledde det till att Heliga stolen lånade ut S:t Nicholas reliker. Helgonet, som är en viktig person i den ryska ortodoxa kyrkan, lockade två miljoner människor vid relikernas visning i Moskva och S:t Petersburg. Vatikanens statssekreterare har inte besökt Ryssland sedan 1999, men i fjol gjorde kardinal Pietro Parolin ett fyradagarsbesök i Moskva där han bland annat mötte Rysslands president Vladimir Putin.

Sedan kubamötet finns även en gemensam arbetsgrupp som anordnar utbyten och evenemang av andlig och kulturell art. Syftet med dessa andliga och kulturella utbyten är att stärka förståelsen för att ”även om våra kulturer skiljer sig åt har vi samma tro”, enligt pater Destivelle [bilden t.h.]. Ökad ömsesidig förståelse bereder vägen för närmare kontakter och kanske på sikt också, även om några sådana planer inte finns i nuläget, ett påvligt besök i Ryssland.

Zenit rapporterar att man blivit anförtrodd uppgiften att ryska ortodoxa biskopar ogillar kubamötet men inte kan säga detta högt. Även bland ”vanliga troende” finns ett motstånd som inte har med de teologiska stridigheterna att göra utan handlar om att bevara ortodoxins tradition och renhet.

Även från katolskt håll är inställningen till de stärkta relationerna kluven, inte minst vad gäller katolikers situation i Ryssland och Ukraina. Om detta rapporterade bland annat National Catholic Reporter i samband med Parolins besök, i en artikel där monsignore Igor Kovalevskij intervjuades om de svårigheter katoliker i Ryssland möter och diskrepansen mellan de mer vänskapliga relationerna på ledningsnivå i kyrkorna och verkligheten i den lokala kyrkan.

Red. 2018-01-13

Källor

Vatican News, länk här
ZENITs rapport, länk här
National Catholic Reporter om kardinal Parolins besök i augusti 2017, länk här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den 12 februari hålls ett möte i Wien som uppföljning till mötet mellan påven Franciskus och patriark Kirill av Moskvapatriarket på Kuba 2016. Det är kardinal Christoph Schönborn som bjudit in kardinal Kurt Koch och metropolit Hilarion [bilden t.v.], som leder Moskvapatriarkets departement för relationer med andra kyrkor.

I en intervju med Vatican News berättar dominikanpater Hyacinthe Destivelle, som leder avdelningen för relationer med orientaliska kyrkor vid Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet, att relationerna mellan Heliga stolen och Moskvapatriarkatet för närvarande är goda.

Mötet på Kuba har haft flera tydliga effekter. Bland annat ledde det till att Heliga stolen lånade ut S:t Nicholas reliker. Helgonet, som är en viktig person i den ryska ortodoxa kyrkan, lockade två miljoner människor vid relikernas visning i Moskva och S:t Petersburg. Vatikanens statssekreterare har inte besökt Ryssland sedan 1999, men i fjol gjorde kardinal Pietro Parolin ett fyradagarsbesök i Moskva där han bland annat mötte Rysslands president Vladimir Putin.

Sedan kubamötet finns även en gemensam arbetsgrupp som anordnar utbyten och evenemang av andlig och kulturell art. Syftet med dessa andliga och kulturella utbyten är att stärka förståelsen för att ”även om våra kulturer skiljer sig åt har vi samma tro”, enligt pater Destivelle [bilden t.h.]. Ökad ömsesidig förståelse bereder vägen för närmare kontakter och kanske på sikt också, även om några sådana planer inte finns i nuläget, ett påvligt besök i Ryssland.

Zenit rapporterar att man blivit anförtrodd uppgiften att ryska ortodoxa biskopar ogillar kubamötet men inte kan säga detta högt. Även bland ”vanliga troende” finns ett motstånd som inte har med de teologiska stridigheterna att göra utan handlar om att bevara ortodoxins tradition och renhet.

Även från katolskt håll är inställningen till de stärkta relationerna kluven, inte minst vad gäller katolikers situation i Ryssland och Ukraina. Om detta rapporterade bland annat National Catholic Reporter i samband med Parolins besök, i en artikel där monsignore Igor Kovalevskij intervjuades om de svårigheter katoliker i Ryssland möter och diskrepansen mellan de mer vänskapliga relationerna på ledningsnivå i kyrkorna och verkligheten i den lokala kyrkan.

Red. 2018-01-13

Källor

Vatican News, länk här
ZENITs rapport, länk här
National Catholic Reporter om kardinal Parolins besök i augusti 2017, länk här