Tagged 'Kardinal Christoph Schönborn'

Jesuit hedrar dominikan

Påven Franciskus som är jesuit har hedrat den helige Dominikus från Caleruega (1170–1221) med att framhålla honom som en förebild i tron. ”Nådens förkunnare” stod för en återgång till de första kristnas anspråkslöshet och enkelhet, skrev han i ett brev…

Humor och helighet

På alla helgons dag predikade kardinal Christoph Schönborn i högmässan i Stephansdomen (Wien). Därvid påminde han om att påvens dokument Gaudete et exsultate, som behandlar modern helighet och publicerades i våras, även handlar om humor. Helgonen, skriver påven, är inte ”märkliga,…

Familjesynoden: viktig text från arbetsgrupp

Biskopssynoden om familjen arbetar sedan några dagar tillbaka i 13 smågrupper. I onsdags den 14 oktober offentliggjordes den tyskspråkiga gruppens reflektioner i rapporten Relatio – Circulus Germanicus. Denna rapport förväntas bli ett viktigt underlag när synoden så småningom sammanställer den…

Katolska röster förespråkar interna lösningar för Irak

En utländsk militärintervention är inget lämpligt medel för att få slut på krigshandlingarna i Irak och återställa freden. Kardinal Christoph Schönborn betonade detta i ett samtal med Kathpress i onsdags i anslutning till biskopskonferensens sommarsammanträde i Mariazell. Ordföranden för den…

Frihet för bortförda ortodoxa biskopar?

Försöken att få de två bortförda syriska metropoliterna frisläppta är nu inne på fjärde veckan. Biskopar i Rom, i Heliga landet, i Indien och i många städer i Europa och Amerika är engagerade och på många platser hölls i veckoslutet…