Jesuit hedrar dominikan

Påven Franciskus som är jesuit har hedrat den helige Dominikus från Caleruega (1170–1221) med att framhålla honom som en förebild i tron. ”Nådens förkunnare” stod för en återgång till de första kristnas anspråkslöshet och enkelhet, skrev han i ett brev som offentliggjordes på måndagen. Brevet motiveras av att det i år är 800 år sedan Dominikanordens spanska grundare dog.

Dominikus formade en hängiven grupp förkunnare, skriver påven. Genom deras integritet och kärlek till den Heliga skrift har många människors själar och hjärtan fått upplysning. Hans exempel kan även idag tjäna som en värdefull inspirationskälla för alla missionärer.

Dominikanorden räknas till katolska kyrkans viktigaste ordensgemenskaper. Över hela världen finns ungefär 5 500 dominikanbröder i 82 länder, varav knappt hälften i Europa. Därtill kommer mer än 2 500 ordenssystrar i klausur (”andra orden”) samt omkring 24 000 medlemmar i systragemenskaper (”tredje orden”) som är verksamma inom Caritas, utbildning, uppfostran, vård eller mission.

Till dominikanska lekmannafraterniteter hör ungefär 120 000 män och kvinnor. I ledning för hela orden står ordensmästaren som väljs på 9 år och har sitt säte i Rom. Sedan 2019 är ordensmästaren Gerard Francisco Timoner (53 år).

I Österrike verkar för närvarande nära 20 dominikaner. De tillhör den ”Sydtyska-österrikiska dominikanprovinsen den helige Albert”, som omfattar Österrike och de tyska förbundsländerna Baden-Württemberg och Bayern. En prominent österrikisk ordensmedlem är ärkebiskopen av Wien, kardinal Christoph Schönborn.

I det nordiska Daciavikariatet finns bröder, apostoliska och kontemplativa systrar samt lekmän och medlemmar av dominikansk prästfraternitet [övers. anm.],

Kathpress 2021-05-24

Detta är en nyhetstext.