Ölbryggande trappister besegrar gruvjätte

Denna nyhet från Ardennerna kommer att glädja älskare av belgiskt klosteröl. Trappistklostret Notre-Dame de Saint-Rémy i Rochefort i den belgiska provinsen Namur har tvingat ned en gruvjätte på knä. Den världsvida koncernen Lhoist ville gräva ut den till klostret närbelägna kalkstensgruvan La Bouverie fram till 2046. Detta utgjorde ett hot mot den källa från vilken klostret sedan 1892 hämtar vattnet till sitt bryggeri.

Klostret Notre-Dame de Saint-Rémy. Foto: Wikimedia commons.

Inget mera vatten – inget öl längre! Detta hot har hängt över klostret i många år. Det skulle innebära slutet för ett av de elva ännu återstående trappistklostren i världen och deras autentiska trappistöl. Men nu har en appellationsdomstol i Liège beslutat följande: Källådern tillhör visserligen gruvägaren, men enligt ett fördrag från 1833 har denne inte rätt att beröva klostret vattentäkten.

Notre-Dame de Saint-Rémy. Foto: Wikimedia commons.

Med sina expansionsplaner bryter den världsomspännande gruvjätten mot en överenskommelse från 1984, enligt vilken bolaget inte får gräva ut djupare än 220 meter; vattentäkten ligger på 211,45 meters djup. Till sitt försvar har klostret sedan 2013 därtill bedrivit en onlinekampanj, ”rädda Tridainekällen”.

Det gamla vallonska klostret brygger sedan 130 år sitt berömda trappistöl ”Rochefort”. Klostret är därtill ett omtyckt utflyktsmål. I källan och ekosystemet Tridaine såg klostret inte bara sitt bryggeri hotat och därmed de anslutna arbetsplatserna, utan även vattenförsörjningen för hela orten. Sedan 1892 har munkarna i Rochefort årligen försett kommunen med 400 000 liter rent dricksvatten, alltså fyra femtedelar av den totala volymen. Att låta transportera rent vatten från en längre bort belägen källa till bryggeriet skulle vara förenat med ansenliga merkostnader och även innebära en förlust av produktens autenticitet.

Klostret, som ursprungligen grundats av cistercienserna, är vant vid att drabbas av bakslag. Kort efter upptäckten av källan blev klostret i samband med franska revolutionen utplundrat och sedan upphävt, varvid klosterkyrkan revs.

Knappt 100 år senare, 1887, övertog trappister från Nederländerna klostret. Den nygotiska kyrkan härstammar från denna tid. År 2011 utlöste en kortslutning en förhärjande brand, varvid mer än 1000 kvadratmeter tak förstördes. De viktigaste byggnadsdelarna klarade sig lyckligtvis oskadda, bland andra det historiska biblioteket – och även bryggeriet från 1899.

Notre-Dame de Saint-Rémy. Foto: Wikimedia commons.

För närvarande framställs i hela världen endast elva så kallade autentiska trappistöl. Fem av dem bryggs i Belgien (Westvleteren, Westmalle, Chimay, Rochefort och Orval), två i Nederländerna (Koningshaven, Zundert), ett i Österrike (Engelszell), ett i Italien (Tre Fontane), ett i USA (Spencer, Massachusetts) och sedan 2018 ett i England (St. Bernard, Leicestershire).

För att få tillstånd att använda den internationella trappistorganisationens sigill måste det överjästa* ölet framställas i själva klostret under ordens ansvar. Därför tvingades det belgiska ölet från benediktinklostret Achel avstå från denna logotyp, sedan de sista munkarna lämnat klostret. Ytterligare två ölsorter är listade som ”Icke autentiska produkter” (Non ATP): ett från Spanien (Cardena sedan 2016) och ett från Frankrike. Klostret i fråga är visserligen sedan 2011 underställt klostret Abbaye Mont-des-Cats in Godewaerssvelde, men dess öl framställs i klostret Scourmont vid Chimay.

Alkoholhalten i trappistöl ligger mellan 6 och 12 volymprocent. De framställs visserligen inte enligt det tyska Reinheitsgebot, men ändå uteslutande av naturligt råmaterial: källvatten, kornmalt, humle, socker och jäst. En andra jäsning sker i flaskan.

Öl från Notre-Dame de Saint-Remy. Foto: Wikimedia commons.

Trappisterna i Rochefort producerar årligen omkring tiotusen liter starköl, vars frukt- och karamellarom är uppskattat av kännare. Dess fulla smak utvecklas, enligt belgisk marknadsföring, endast i originalglas och en dryckestemperatur mellan 12 och 14 grader C. Urvalet sträcker sig från ”Rochefort 6”, med 7,5 volymprocent alkohol, över en lätt bitter, med utpräglad maltsmak, ”Rochefort 8”, fram till ”Rochefort 10”. Dess starkaste produkt, med en alkoholhalt på 11,3 volymprocent kallas också ”Merveille” (underverk).

Nu är detta ”underverk” räddat. Enligt en talesman för gruvbolaget Lhoist försöker företaget få domstolsbeslutet i Liège upphävt. Lyckas inte det kommer möjligen en Plan B, som innebär grävning i en annan riktning, att verkställas. Därigenom räddas 150 arbetsplatser i gruvan.

Kathpress 2021-05-18

Detta är en nyhetstext.

* Överjäsning i ölbryggning innebär inte att jäsningen är ”överdriven”, utan bryggningen sker vid en hög temperatur då jästen flyter upp till ytan, i motsats till lager och pilsner där jäsningen sker vid en lägre temperatur, då jästen sjunker till botten – ”underjäsning” [övers. anm.].