Ursula von der Leyen i påvlig audiens

Påven Franciskus tog i lördags den 22 maj emot EU-kommissionens ordförande, den 62-åriga Ursula von der Leyen, i audiens. Vatikanen har meddelat att den tyska von der Leyen även träffade kardinalstatssekreterare Pietro Parolin (66 år) och ärkebiskop Paul Richard Gallagher (67), statssekreterare för internationella relationer. Enligt uppgift diskuterades vid det ”hjärtliga samtalet” klimatförändringar, migration, följder av pandemin samt konflikten i Mellanöstern. Besöket motiverades bland annat av att det i år är 50 år sedan diplomatiska relationer upprättades mellan Heliga stolen och EU.

För webbsidan Vatican News uppgav kommissionsordföranden, som själv är protestant, att kristna värderingar spelar en betydande roll för henne i den dagliga gärningen – särskilt när det gäller fredsfrågor. ”I tider av polarisering, populism och nationalism har religionen en betydelsefull roll som enande kraft för sammanhållning, och för försoning”, betonade hon.

Även vaccineringen mot corona tog van der Leyen upp, och hon krävde att ”alla ska få tillgång till säkert och effektivt vaccin till en rimlig kostnad”. Hon hänvisade i samband med detta till G20-staternas digitala ”världshälsotoppmöte”, som i fredags ägde rum i Rom. Där förklarade sig EU vara beredd att före årets slut bidra med minst 100 miljoner coronavaccindoser till det internationella vaccinationsprogrammet Covax. Därtill vill de europeiska staterna gynna uppbyggandet av vaccinfabriker i Afrika.

Redan i början av förra veckan hade kardinal Parolin meddelat att han ville tala med von der Leyen om den aktuella situationen i Mellanöstern. Vatikanen är visserligen inte någon medlare ”i teknisk mening” men vill trots detta göra allt för att dämpa konflikten och har en tvåstatslösning i tankarna.

I fredags välkomnade påven den vapenvilan mellan Israel och Hamas, som hade trätt i kraft. Han hoppades att man nu skulle kunna finna en väg till dialog och fred. Påven uppmanade alla troende att på lördagskvällen be för Heliga landet. Den katolska kyrkan i området planerar för kvällen en vigilia i Stefanskyrkan i Jerusalem.

Kathpress 2021-05-22

Detta är en nyhetstext.