Kardinal Schönborn kritisk till restriktiv flyktingpolitik i EU

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Cardinal_Schönborn_during_vocational_meeting_of_the_Neocatechumenal_Way_at_the_WYD_SYD_08I torsdags, efter sin återkomst från Irak till Rom kritiserade kardinal Christoph Schönborn den europeiska politiken gentemot flyktingar. Istället för att ta emot åtminstone en del av dem, har Europa huvudsakligen ansträngt sig för att stänga gränserna, sade Wiens ärkebiskop till Barmärtighetens Europeiska Apostoliska Kongress (EACOM).

Kardinal Schönborn pekade på att förföljelser av kristna har ökat över hela världen och att man ännu inte uppmärksammat det i Europa. ”Motsatsen till barmhärtighet är att förhärda sitt hjärta. Det upplever vi just nu i Europa”, sade han.

Kardinalen som just kommit tillbaka från en tredagars resa i Irak, hade också besökt många flyktingläger i krisområdet. I Rom lovordade han engagemanget för de kristna i Irak. Den hjälp, som getts även till muslimska flyktingar, är ett ”konkret exempel på en levande barmhärtighet.”

Förhärdade hjärtan är däremot början på likgiltighet gentemot andra människor och ett tecken på ”en förlust av det mänskliga”. Jesus övervann hjärtats förhärdelse. Hans lärjungar är inte skyddade mot en sådan förlust och även idag hotas människors hjärtan av förhärdelse. Schönborn inbegrepp här även de andligt verksamma: Genom ett hårt hjärta kan ”herdarna bli till vargar och kardinalerna till djävlar”, citerade han den Heliga Katharina av Siena.

Sanning och ånger är viktiga förutsättningar för att få förlåtelse för begångna synder. ”Ånger och en uppriktig bikt av synderna öppnar hjärtat”, säger Schönborn, som samtidigt varnar för försök till rättfärdiganden och egoism. Det som är nödvändigt är omvändelse och botfärdighet.

Kardinalen kom sedan in på det officiella det slutdokument för biskopssynoden för familjen, som skall offentliggöras den 8 april. Tillsammans med generalsekreteraren för synoden, kardinal Lorenzo Baldisseri, kommer Schönborn att presentera synodens exhortation (uppmaning) med titeln ”Amoris laetitia” (Kärlekens glädje) på en gemensam presskonferens. I exhortation finns bland annat ett tema om förhärdelse av hjärtat inom familjen, sade Schönborn. Han ville därför inte å närmre in på det vid detta tillfälle.

EACOM:s kongress kommer att pågå fram till på måndag och man har väntat sig omkring 500 deltagare från hela världen. Sedan 2008 har man mötts tre gången. Dessa möten påminner särskilt om Johannes Paulus II ämbetstid, som liksom påve Franciskus gjorde barmhärtighet till ett centralt tema.

Kathpress 2016-03-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Cardinal_Schönborn_during_vocational_meeting_of_the_Neocatechumenal_Way_at_the_WYD_SYD_08I torsdags, efter sin återkomst från Irak till Rom kritiserade kardinal Christoph Schönborn den europeiska politiken gentemot flyktingar. Istället för att ta emot åtminstone en del av dem, har Europa huvudsakligen ansträngt sig för att stänga gränserna, sade Wiens ärkebiskop till Barmärtighetens Europeiska Apostoliska Kongress (EACOM).

Kardinal Schönborn pekade på att förföljelser av kristna har ökat över hela världen och att man ännu inte uppmärksammat det i Europa. ”Motsatsen till barmhärtighet är att förhärda sitt hjärta. Det upplever vi just nu i Europa”, sade han.

Kardinalen som just kommit tillbaka från en tredagars resa i Irak, hade också besökt många flyktingläger i krisområdet. I Rom lovordade han engagemanget för de kristna i Irak. Den hjälp, som getts även till muslimska flyktingar, är ett ”konkret exempel på en levande barmhärtighet.”

Förhärdade hjärtan är däremot början på likgiltighet gentemot andra människor och ett tecken på ”en förlust av det mänskliga”. Jesus övervann hjärtats förhärdelse. Hans lärjungar är inte skyddade mot en sådan förlust och även idag hotas människors hjärtan av förhärdelse. Schönborn inbegrepp här även de andligt verksamma: Genom ett hårt hjärta kan ”herdarna bli till vargar och kardinalerna till djävlar”, citerade han den Heliga Katharina av Siena.

Sanning och ånger är viktiga förutsättningar för att få förlåtelse för begångna synder. ”Ånger och en uppriktig bikt av synderna öppnar hjärtat”, säger Schönborn, som samtidigt varnar för försök till rättfärdiganden och egoism. Det som är nödvändigt är omvändelse och botfärdighet.

Kardinalen kom sedan in på det officiella det slutdokument för biskopssynoden för familjen, som skall offentliggöras den 8 april. Tillsammans med generalsekreteraren för synoden, kardinal Lorenzo Baldisseri, kommer Schönborn att presentera synodens exhortation (uppmaning) med titeln ”Amoris laetitia” (Kärlekens glädje) på en gemensam presskonferens. I exhortation finns bland annat ett tema om förhärdelse av hjärtat inom familjen, sade Schönborn. Han ville därför inte å närmre in på det vid detta tillfälle.

EACOM:s kongress kommer att pågå fram till på måndag och man har väntat sig omkring 500 deltagare från hela världen. Sedan 2008 har man mötts tre gången. Dessa möten påminner särskilt om Johannes Paulus II ämbetstid, som liksom påve Franciskus gjorde barmhärtighet till ett centralt tema.

Kathpress 2016-03-28