Kardinal Koch: Reformationsminnet i Lund ett starkt ekumeniskt tecken

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Oekumenische_Sommerkademie_Kremsmuenster_2016_-_Kardinal_Kurt_Koch-1606_Sommerakademie_epdUschmann_01Med en gudstjänst i Lund och en festlighet i Malmö kommer Lutherska världsförbundet och påven Franciskus den 31 oktober gemensamt att minnas reformationen för 500 år sedan och 50 år av ekumenisk dialog. Kardinal Kurt Koch, prefekt för Påvliga rådet för de kristnas enhet, väntar sig av detta ett starkt ekumeniskt tecken, sade han i en intervju för Kathpress. Påven och företrädarna för den lutherska kyrkan ”kommer att förmedla ett viktigt budskap, att katoliker och lutheraner gemensamt vittnar om sin tro”, enligt Koch.

kurt-koch-so-ist-der-neue-kardinal-101703229Vid den gemensamma gudstjänsten i Lund kommer Franciskus och de lutherska representanterna att visa, att vad vi teologiskt med tiden kommit fram till, det kan också liturgiskt firas, sade Koch. Gudstjänsten skall firas på grundval av den nyligen offentliggjorda katolsk-lutherska liturgiska handledningen ”Gemensam bön”. Denna handledning utarbetades gemensamt av Lutherska världsförbundet och Påvliga rådet för de kristnas enhet. Vid det ekumeniska firandet i Malmö skall framför allt de kristnas gemensamma ansvar för världen stå i centrum, förklarade kardinalen vidare.

Reformationsminnet 2017 bör enligt kardinal Koch innehålla tre moment: tacksamhet, bot och hopp. ”Tacksamhet för vad vi under de senaste decennierna har uppnått i en dialog mellan katolska och evangeliska kyrkorna; bot med anledning av vad vi under de gångna 500 åren har gjort mot varandra, och hopp om att vi fortsatt kan vara tillsammans på ett fördjupat sätt.” Allt detta kan inte bra sammanfattas under begreppet ”jubileum” eller ”firande”, därför vill Koch hellre tala om ett ”reformationsminne” 2017.

Koch hänvisade till att de ur reformationen framgångna kyrkorna och gemenskaperna är så mångfaldiga, att man 2017 inte kan begränsa reformationsminnet till en dialog med lutheranerna. Det behövs många olika bilaterala dialoger, med lutheranerna men också md de reformerta och framför allt med de evangelikala och pentekostala rörelserna, som världen över är i stark tillväxt. ”Det är en central utmaning”, enligt Koch.

Prefekten för Påvliga rådet för de kristnas enhet visade i varje fall tillförsikt om att kyrkornas många planerade gemensamma aktiviteter 2017 kommer att leda till ekumeniska framsteg.

Kathpress 2016-07-15

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Oekumenische_Sommerkademie_Kremsmuenster_2016_-_Kardinal_Kurt_Koch-1606_Sommerakademie_epdUschmann_01Med en gudstjänst i Lund och en festlighet i Malmö kommer Lutherska världsförbundet och påven Franciskus den 31 oktober gemensamt att minnas reformationen för 500 år sedan och 50 år av ekumenisk dialog. Kardinal Kurt Koch, prefekt för Påvliga rådet för de kristnas enhet, väntar sig av detta ett starkt ekumeniskt tecken, sade han i en intervju för Kathpress. Påven och företrädarna för den lutherska kyrkan ”kommer att förmedla ett viktigt budskap, att katoliker och lutheraner gemensamt vittnar om sin tro”, enligt Koch.

kurt-koch-so-ist-der-neue-kardinal-101703229Vid den gemensamma gudstjänsten i Lund kommer Franciskus och de lutherska representanterna att visa, att vad vi teologiskt med tiden kommit fram till, det kan också liturgiskt firas, sade Koch. Gudstjänsten skall firas på grundval av den nyligen offentliggjorda katolsk-lutherska liturgiska handledningen ”Gemensam bön”. Denna handledning utarbetades gemensamt av Lutherska världsförbundet och Påvliga rådet för de kristnas enhet. Vid det ekumeniska firandet i Malmö skall framför allt de kristnas gemensamma ansvar för världen stå i centrum, förklarade kardinalen vidare.

Reformationsminnet 2017 bör enligt kardinal Koch innehålla tre moment: tacksamhet, bot och hopp. ”Tacksamhet för vad vi under de senaste decennierna har uppnått i en dialog mellan katolska och evangeliska kyrkorna; bot med anledning av vad vi under de gångna 500 åren har gjort mot varandra, och hopp om att vi fortsatt kan vara tillsammans på ett fördjupat sätt.” Allt detta kan inte bra sammanfattas under begreppet ”jubileum” eller ”firande”, därför vill Koch hellre tala om ett ”reformationsminne” 2017.

Koch hänvisade till att de ur reformationen framgångna kyrkorna och gemenskaperna är så mångfaldiga, att man 2017 inte kan begränsa reformationsminnet till en dialog med lutheranerna. Det behövs många olika bilaterala dialoger, med lutheranerna men också md de reformerta och framför allt med de evangelikala och pentekostala rörelserna, som världen över är i stark tillväxt. ”Det är en central utmaning”, enligt Koch.

Prefekten för Påvliga rådet för de kristnas enhet visade i varje fall tillförsikt om att kyrkornas många planerade gemensamma aktiviteter 2017 kommer att leda till ekumeniska framsteg.

Kathpress 2016-07-15