Kardinal Kurt Koch nu på besök i Uppsala

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

P1050232 ”Må den heliga Birgitta genom sin förbön hjälpa oss att uppnå full enhet mellan oss kristna; i synnerhet den enhet mellan Skandinavien och Rom som spelade en så stor roll i den heliga Birgittas eget liv.”

Prefekten för Vatikanens Råd för de kristnas enhet, kardinal Kurt Koch, befinner sig för närvarande på besök i Sverige, närmare bestämt i Uppsala och Stockholm. Idag, söndag den 6 oktober, ledde han högmässan i St Lars församling i Uppsala och i kväll blir det ett samtal om ekumeniska frågor med representanter från olika kristna samfund i Sverige. I morgon, måndag, håller kardinalen en offentlig föreläsning om ekumenik klockan 10.00 i Newmaninstitutet i Uppsala.

Här följer några utdrag ur kardinal Kochs predikan i Uppsala i dag. Predikan hölls på engelska, men återges här i en preliminär översättning:

Helgonen är Guds svar på mänsklighetens frågor. I Guds familj är de som våra äldre systrar och bröder i himlen; de tar oss vid handen och visar oss vägen till Gud. De är människor som har lyssnat till Guds ord och översatt det in i sina egna liv. De är de bästa kommentarerna till Guds ord. Det gäller också för den heliga Birgitta av Sverige, också hon han hjälpa oss att förstå Guds ord på ett djupare sätt.

Birgitta visade sådan vördnad för Kristi lidande, eftersom hon här såg Guds oändliga kärlek till oss människor. Det visar sig på ett särskilt sätt i de djupa ord som hon lägger i Jesu mun i första boken av sina uppenbarelser: ”O mina vänner, jag älskar dessa får så ömsint att om det vore möjligt att lida en sådan död för var och en av dem individuellt som jag led för dem alla på korset, så skulle jag hellre dö för dem på så sätt än att förlora dem.”

Genom att Birgitta visste sig vara älskad av Gud, fick hon kraften att själv älska andra. /…/ Det är bara genom kärleken som vi kan uppfatta Guds storhet och det som Gud har förberett åt dem som älskar honom (1 Kor 2:9). Gud själv är kärlek; det är den vishet som konstituerar den kristna tron, som den heliga Birgitta lärde känna på ett fördjupat sätt och framställde på ett lysande sätt. Guds kärlek till mänskligheten uppenbaras på ett mycket konkret och nära sätt genom att Gud går in i mänsklighetens historia och blir människa i personen Jesus Kristus som dog för vår skull på korset.

Vad är det som kan göra oss människor lyckliga? Av personlig erfarenhet vet vi att roten till glädje och lycka ligger i att individen på ett djupt plan är i harmoni med sig själv. Bara de som kan bejaka sig själva som de faktiskt är kan vara lyckliga. Och bara sådana människor kan också bejaka andra människor och världen runt omkring dem. Men hur kan vi nå fram till ett sådant accepterande av oss själva på djupet? Det går bara om vi först blir bejakade av någon som säger oss: ”Det är gott att du finns.” Det är förstås bara Gud som kan säga så till mig på ett sådant sätt att jag verkligen blir glad och lycklig. Han åstadkommer det genom att själv bli människa och ge sitt liv för oss. ”Det är gott att du finns.” Så säger Gud till oss genom sin son på korset.

Den heliga Birgitta levde på 1300-talet, när Västerlandets kristenhet ännu inte var splittrad och djupt sårad av schism. Påven Johannes Paulus II såg mycket riktigt i denna kvinna ”ett ekumeniskt band”. Må den heliga Birgitta genom sin förbön hjälpa oss att uppnå full enhet mellan oss kristna; i synnerhet den enhet mellan Skandinavien och Rom som spelade en så stor roll i den heliga Birgittas eget liv.

Red. 2013-10-06

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

P1050232 ”Må den heliga Birgitta genom sin förbön hjälpa oss att uppnå full enhet mellan oss kristna; i synnerhet den enhet mellan Skandinavien och Rom som spelade en så stor roll i den heliga Birgittas eget liv.”

Prefekten för Vatikanens Råd för de kristnas enhet, kardinal Kurt Koch, befinner sig för närvarande på besök i Sverige, närmare bestämt i Uppsala och Stockholm. Idag, söndag den 6 oktober, ledde han högmässan i St Lars församling i Uppsala och i kväll blir det ett samtal om ekumeniska frågor med representanter från olika kristna samfund i Sverige. I morgon, måndag, håller kardinalen en offentlig föreläsning om ekumenik klockan 10.00 i Newmaninstitutet i Uppsala.

Här följer några utdrag ur kardinal Kochs predikan i Uppsala i dag. Predikan hölls på engelska, men återges här i en preliminär översättning:

Helgonen är Guds svar på mänsklighetens frågor. I Guds familj är de som våra äldre systrar och bröder i himlen; de tar oss vid handen och visar oss vägen till Gud. De är människor som har lyssnat till Guds ord och översatt det in i sina egna liv. De är de bästa kommentarerna till Guds ord. Det gäller också för den heliga Birgitta av Sverige, också hon han hjälpa oss att förstå Guds ord på ett djupare sätt.

Birgitta visade sådan vördnad för Kristi lidande, eftersom hon här såg Guds oändliga kärlek till oss människor. Det visar sig på ett särskilt sätt i de djupa ord som hon lägger i Jesu mun i första boken av sina uppenbarelser: ”O mina vänner, jag älskar dessa får så ömsint att om det vore möjligt att lida en sådan död för var och en av dem individuellt som jag led för dem alla på korset, så skulle jag hellre dö för dem på så sätt än att förlora dem.”

Genom att Birgitta visste sig vara älskad av Gud, fick hon kraften att själv älska andra. /…/ Det är bara genom kärleken som vi kan uppfatta Guds storhet och det som Gud har förberett åt dem som älskar honom (1 Kor 2:9). Gud själv är kärlek; det är den vishet som konstituerar den kristna tron, som den heliga Birgitta lärde känna på ett fördjupat sätt och framställde på ett lysande sätt. Guds kärlek till mänskligheten uppenbaras på ett mycket konkret och nära sätt genom att Gud går in i mänsklighetens historia och blir människa i personen Jesus Kristus som dog för vår skull på korset.

Vad är det som kan göra oss människor lyckliga? Av personlig erfarenhet vet vi att roten till glädje och lycka ligger i att individen på ett djupt plan är i harmoni med sig själv. Bara de som kan bejaka sig själva som de faktiskt är kan vara lyckliga. Och bara sådana människor kan också bejaka andra människor och världen runt omkring dem. Men hur kan vi nå fram till ett sådant accepterande av oss själva på djupet? Det går bara om vi först blir bejakade av någon som säger oss: ”Det är gott att du finns.” Det är förstås bara Gud som kan säga så till mig på ett sådant sätt att jag verkligen blir glad och lycklig. Han åstadkommer det genom att själv bli människa och ge sitt liv för oss. ”Det är gott att du finns.” Så säger Gud till oss genom sin son på korset.

Den heliga Birgitta levde på 1300-talet, när Västerlandets kristenhet ännu inte var splittrad och djupt sårad av schism. Påven Johannes Paulus II såg mycket riktigt i denna kvinna ”ett ekumeniskt band”. Må den heliga Birgitta genom sin förbön hjälpa oss att uppnå full enhet mellan oss kristna; i synnerhet den enhet mellan Skandinavien och Rom som spelade en så stor roll i den heliga Birgittas eget liv.

Red. 2013-10-06

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)