Kardinal Lehmann har avlidit

Kardinal Karl Lehmann har avlidit i en ålder av 81 år. Han somnade in i dag söndag på morgonen. Han var biskop av Mainz i Tyskland under nästan 33 år, 1983–2016. Mellan 1987 och 2008 var han ordförande för den tyska biskopskonferensen. År 2001 utnämnde påven Johannes Paulus II honom till kardinal.

Den österrikiska nyhetsbyrån Kathpress lämnar följande omdöme: ”Lehmann räknas som en brobyggare och en dialogens man mellan den katolska kyrkan och det moderna samhället. Han stod för en öppenhet mot världen, en livsbejakande kristendom och för ekumenisk öppenhet. Han åtnjöt högsta anseende också inom den evangeliska kyrkan, politiken, näringslivet, vetenskapen och kulturen.”

Värt att nämna är att Lehmann under 1970-talet inom ramen för Vatikanens internationella teologikommission strävade efter dialog mellan i Latinamerika baserade befrielseteologer å ena sidan, teologer i Europa å den andra. Detta resulterade år 1977 i boken Theologie der Befreiung.Bland kardinal Lehmanns många insatser kan nämnas att han var assistent till Karl Rahner under Andra Vatikankonciliet (1962–1965) och senare medverkade i utgivningen av Karl Rahners samlade verk, utgivna på Herder Verlag [se länk här].

Kardinal Lehmann gästade Newmaninstitutet i Uppsala i mars 2014 och höll då ett föredrag om Karl Rahners tänkande. I samband därmed gjorde jesuiten Dag Heinrichowski (då student på Newmaninstitutet) en intervju med Kardinal Lehmann som publicerades i Signum. Läs intervjun via denna länk här

Red. 2018-03-11