Kardinal manar företagsledare till helighet

Den 30 mars samlades runt 2 000 företagsledare i Lyon till den 24:e internationella kongressen för företagsledare (UNIAPAC) i Lyon, Frankrike. Temat för kongressen kretsade runt frågan hur arbete och tro kan integreras i det dagliga livet utifrån en ny publikation från Påvliga rådet för rättvisa och fred, Justitia et Pax.

I ett föredrag under kongressen fokuserade kardinal Peter K. Turkson, ledare för Justitia et Pax, vikten av att den enskildes kristna tro kommer till uttryck i den sektor man arbetar i. Det 30-sidiga dokumentet Vocation of the Business Leader: A Reflection som föredraget utgick från är den senaste publikationen från Påvliga rådet för rättvisa och fred, Justitia et Pax, och är resultatet av en reflektion utifrån påven Benedictus XVI:s encyklika Caritas in Veritate. Ett stort problem för kristna i den moderna världen är enligt dokumentet uppdelningen av livet i den tro som många bekänner och deras dagliga liv. En sådan uppdelning är enligt kardinal Turkson ”ett grundläggande fel som bidrar till många av de skador som företag och deras ledare i dag begår i form av maktmissbruk, girighet och försummelse av familjelivet”.

Kritiken från Påvliga rådet för rättvisa och fred av uppdelningen mellan tro och liv har rötter i Kristus egna ord om att ingen kan tjäna två herrar, du kan inte älska både Gud och Mammon. ”Företagsledare som inte ser sig själva som tjänare av sin nästa eller av Gud i utövandet av sin position kommer att fylla det tomrummet med något annat, mindre viktigt” fortsätter dokumentet, ”ett uppdelat liv är inte enhetligt och integrerat. Det är i grunden oordnat och kan därmed inte leva upp till Guds kallelse”.

Lösningen enligt rådet består i en ökad medvetenhet om kyrkans sociala lära och i att den enskilde ledaren söker den ”universella kallelsen till helighet” inom den professionella sfären. ”Ett hängivet andligt liv är absolut nödvändigt” menar kardinal Turkson, ”Man bör ta emot sakramenten och be ofta. När andliga gåvor söks, kommer de att ge den nåd som hjälper till att leva ett integrerat liv fritt från uppdelning.”

Kardinal Turkson skriver i förordet till Vocation of the Business Leader att kyrkan ”inte ger upp hoppet om att kristna företagsledare, trots det nuvarande mörkret, kommer att försöka återställa förlorade förtroenden, inspirera till hoppfullhet och hålla trons ljus brinnande i deras dagliga strävan efter det goda”.

Catholic News Agency 2012-04-09

Läs hela artikeln här