Tagged 'Justia et Pax'

Turkson: Säkert dricksvatten är ett religiöst uppdrag

Den ansvarige för social- och miljöfrågor, kuriekardinal Peter Turkson, har uttalat sig för ett närmare samarbete mellan religionerna för att säkra den globala dricksvattenförsörjningen. Det är ”skam” att otaliga människor systematiskt nekas rent dricksvatten, sade ordföranden för Påvliga rådet för…

Biskop klättrade upp i pylon till strejkande arbetare

Biskop Matthias Ri Iong-hoon besökte i dag två avskedade arbetare som har sittstrejkat de senaste 126 dagarna på toppen av kraftverkstorn nära Ssangyongs bilfabrik i Pyeontaek i Sydkorea. Biskopen, som är ordförande för Koreas kommitté för Justitia et Pax, uppmanade…

Kardinal manar företagsledare till helighet

Den 30 mars samlades runt 2 000 företagsledare i Lyon till den 24:e internationella kongressen för företagsledare (UNIAPAC) i Lyon, Frankrike. Temat för kongressen kretsade runt frågan hur arbete och tro kan integreras i det dagliga livet utifrån en ny…

Varning för rent ekonomisk syn på arbete

Ordföranden för Påvliga rådet för rättvisa och fred, Justitia et Pax, kardinal Peter Turkson, och vice fraktionsledare i EVP (Europeiska folkpartiet), Othmar Karas, betonade i Bryssel den 22 september att den katolska socialläran fortsatt behåller sin aktualitet. Den är en…