Kardinal Maradiaga lämnar ledningen för Caritas

Ordföranden för Caritas internationella organisation, Caritas Internationalis, kardinal Oscar Rodríguez Maradiaga lämnar sin tjänst efter åtta år. Caritas Internationalis generalförsamling kommer, enligt en talesperson för organisationen, under nästa vecka att välja en efterträdare till kardinalen från Honduras.

Maradiaga har lett Caritas Internationalis sedan 2007. Tegucigalpas ärkebiskop har suttit två fyraårsperioder. Sedan april 2013 ingår han även i kardinalsrådet, som ger påven Franciskus råd i kuriereformen.

Cartias Internationalis 20:e generalförsamling äger rum den 12–17 maj i Rom. Då väntas företrädare för den katolska biståndsorganisationen från 160 länder att delta.

Klimatförändringarnas följder och den växande sociala ojämlikheten i världen kommer att stå i centrum. Ett mål är att utarbeta en omfattande strategi för att motarbeta denna utveckling, sade talespersonen till Vatikanradion. Generalförsamlingen samlas vart fjärde år.

Den 12 maj kommer generalförsamlingen att öppnas av påven Franciskus med en gudstjänst i Peterskyrkan. Bland de inbjudna talarna finns bland andra Gustavo Gutierrez, en av grundarna av befrielseteologin, liksom även den i USA verksamme ekonomen Jeffrey Sachs, som fungerar som rådgivare åt FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Kathpress 2015-05-04