Jeffrey Sachs

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Ordföranden för Caritas internationella organisation, Caritas Internationalis, kardinal Oscar Rodríguez Maradiaga lämnar sin tjänst efter åtta år. Caritas Internationalis generalförsamling kommer, enligt en talesperson för organisationen, under nästa vecka att...
Inför de kommande fredssamtalen i Genève den 22 januari fortsätter Vatikanen under påven Franciskus sin starka kampanj för fred, med åtgärder riktade till såväl policymakare som allmänheten och har till...
Vatikanen har uttalat sitt stöd för en genomgripande reform av det internationella finanssystemet, för upprättandet av en global övervakningsmyndighet för att reglera kapitalmarknaderna och för en skatt på finanstransaktioner. I...