Kardinal Marx: Nationalism är varken demokratisk eller kristen

Enligt kardinal Reinhard Marx, ärkebiskop i München och ordförande i den tyska biskopskonferensen, är en nationalism som exkluderar vissa grupper, varken demokratisk eller kristen. ”Varje människa, oavsett tro och härkomst, är en avbild av den levande Guden och har därför sitt eget, oantastbara värde” sade kardinalen i en intervju i TV-programmet ”phoenix persöhnlich” i söndags, den 22 juli.

Ett öppet samhälle som det tyska ”får aldrig mera bli en i sig själv inkrökt kultur”, framhöll  ärkebiskopen och tillade: ”Vi behöver kraft att lära oss leva med skillnader”. Därtill behövs det en grundläggande övertygelse om att ”vi alla är människor med lika värde och på basis av detta kunna mötas – annars är det slut med demokratin”. När man i stället låter nationalism och trångsynthet råda är detta inte kristet”.

I programmet upprepade Marx sin kritik av den tyska flyktingpolitiken. ”Att Medelhavet blivit en jättelik begravningsplats kan vi inte acceptera”. Kardinalen betonade dessutom att antalet flyktingar i Tyskland för närvarande minskat och att andra, mindre rika länder, tagit emot flera flyktingar. Det måste vara självklart att försöka lösa flyktingsituationen på en global nivå. Kyrkorna borde se det som en kristen förpliktelse. ”Det är djupt okristet om vi tittar bort och anser att nöden i världen inte angår oss, och att det som sker utanför Europa inte intresserar oss”, enligt Marx.

Kyrkorna måste ständigt på nytt ta till orda i flyktingdebatten, sade kardinalen, oavsett hur inopportunt detta för tillfället råkar vara. Jesus har gett oss ett uppdrag, att vårda oss om de svaga, fattiga, flyende och andra människor i marginalen: ”En kristen kan inte kalla sig kristen om hon inte försöker att upppmärksamma var problemen finns, där människor befinner sig i nöd”. En kristen kultur utan barmhärtighet och solidaritet med de svaga, de sjuka, de döende och syndarna kunde han, enligt Marx, inte föreställa sig.

Kathpress 2018-07-23