Vilken roll har de katolska biskoparna i konfliktfyllda Nicaragua?

Trots allvarliga anklagelser från president Daniel Ortega fortsätter Nicaraguas katolska biskopar sina försök att finna en förhandlingslösning på landets politiska kris: ”Vi är präster, inga politiker. Och vi tror på och står fast vid den uppfattningen att en uppriktig dialog är en lösning, som kan förhindra allt våld.” Detta sade Managuas ärkebiskop, kardinal Leopoldo Brenes, enligt tidningen ”La Prensa”. Därmed tillbakavisar han president Ortegas anklagelser, att biskoparna skulle vara en del i kupplanerna.

I torsdags sade Nicaraguas president, att de katolska biskoparna understödjer ett uppror mot staten. ”Jag trodde att de var medlare men de har förenat sig med kuppmakarna. De var en del av kuppmakarnas plan”, sade enligt medieuppgifter Ortega i ett tal till sina anhängare. Han syftade då på ett förslag från biskoparna och från civilsamhället att tidigarelägga ett nyval för att lösa den inrikespolitiska krisen. Detta avvisade dock Ortega. Efter att den närvarande påvliga nuntien Waldemar Sommertag hade talat skanderade Ortegas sandinistiska anhängare: ”Kuppmakare, kuppmakare!”

Nyligen blev den nicaraguanska biskopen Juan Abelardo Mata beskjuten i sin bil, men klarade sig oskadd enligt uppgifter från biskopskonferensen. För något mer än en vecka sedan fick Managuas biskop Silvio Baez lättare skador vid en attack i en kyrka utförd av regeringstrogna paramilitärer. Den latinamerikanska biskopskonferensen CELAM ställer sig bakom den nicaraguanska kyrkan genom ett uttalande  i sitt forum ”Närhet och solidaritet”.  Inför söndagen uppmanar CELAM de latinamerikanska kyrkorna till bön för freden i Nicaragua.

Den nu aktuella krisen i Nicaragua blossade upp i mitten av april med anledning av ett förslag till en pensionsreform, som därefter har återkallats. Senare riktades protesterna även mot inskränkningar av press- och yttrandefrihet, liksom mot statliga övergrepp. Företrädare för civilsamhället har krävt president Ortegas omedelbara avgång.

Sedan protesterna började har cirka 350 människor förlorat livet och tusentals har skadats. Människorättsorganisationer och katolska kyrkan anklagar regeringen för svåra övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. En ”nationell dialog” under överinseende av kyrkan för att lösa konflikten avbryts emellertid gång på gång på grund av våldet.

Kathpress 2018-07-21