Kardinal Müller skeptisk till ett närmande mellan Vatikanen och Kina

Kardinal Ludwig Müller har uttalat sig kritiskt om det nuvarande närmandet mellan Vatikanen och Folkrepubliken Kina: ”Kyrkan förlorar på osäkerhet i konflikt med diktaturer”, sade Müller i Rom under onsdagskvällen vid en diskussion om ”kyrka och motstånd”. Vad regimen i Peking uppfattar som kinesisk kyrka och kristendom är något helt annat än det som kyrkan uppfattar som inkulturation. Därför måste man vara försiktig med ”att utifrån skrivbordsförslag från det säkra Vatikanen” skapa villkor som de kristna på plats måste leva under.

Anledning till hans anmärkning var ett samtal vid den tyska beskickningen vid Heliga stolen med den i Mainz verksamme historikern Michael Kiβener om kyrka och motstånd 75 år efter gripandet av den kristna motståndsrörelsen Vita Rosen. Konkordatet med Hitlers regering som Heliga stolen underteckande 1933 gjorde enligt Kiβeners uppfattning inte nödvändigtvis Hitler internationellt rumsren. Men det ledde till att katoliker som tidigare hade varit kritiska mot nazisterna nu snarare hade visat sig vara beredda att gå nazistregimen till mötes.

Såväl Kiβener som Müller varnade för att fatta schablonmässiga beslut om möjligheter att göra motstånd. Frågan om man är beredd att sätta sitt liv på spel eller att åtminstone räkna med svåra konsekvenser för sig och sin familj inställde sig för kristna och andra under nazitiden, och det gör den även i dagens diktaturer. ”Den historiska motståndsforskningen är framför allt en forskning om enstaka fall”, betonade Kiβener.

Kahtpress 2018-03-15