Polens kyrka fördömer antisemitismen

I ljuset av striden om den nya lagen om Förintelsen tar Polens katolska kyrka stark ställning för mera samarbete med judarna. Landets biskopar vädjade på onsdagen till att fortsätta den polsk-judiska dialogen på grundval av sanning, förtroende och respekt. Därtill betonade de att ”alla former av antisemitism står i motsättning till den kristna principen om kärleken till nästan”.

Sedan flera veckor klagar judiska organisationer i Polen över fientligheter, framför allt på Internet. Bakgrunden är en lag gällande sedan början av mars. Den stadgar att personer som förknippar den polska staten och nationen med den tyska ockupationsmaktens brott under Andra världskriget kan ådömas upp till tre års fängelse. Kritikerna ser i lagen en risk att en fri diskussion om historien och polska förövare råkar i farozonen.

Biskoparna erinrar om ”den heroiska hållningen hos de polacker som riskerade livet genom att hjälpa förföljda judar under andra världskriget”. Även påven Johannes Paulus II (1978–2005) fördömde fördomar mot judar och andra former av antisemitism. Polens judiska organisationer protesterade i februari mot ”en våg av antisemitism. ”Judar känner sig inte längre säkra i Polen”, hette det i en gemensam appell.

Kathpress 2018-03-15