Kardinal Parolin träffade president Putin

På onsdag, tredje dagen under sitt besök i Ryssland, sammanträffade Vatikanens utrikesminister, kardinalstatssekreterare Pietro Parolin, med president Vladimir Putin i före detta olympiastaden Sotjin. Teman för mötet var relationerna mellan Vatikanen och Ryssland rörande politiska, kulturella och humanitära aspekter, vilket Kreml i anslutning till mötet meddelade. Putin värdesatte enligt uppgift den ”förtroendeingivande och konstruktiva dialogen” mellan Heliga stolen och Ryssland.

Därutöver välkomnade han att Parolin också haft samtal med den rysk-ortodoxa patriarken Kyrill I. Det råder inget tvivel om att de humanitära värden som den katolska och den rysk-ortodoxa kyrkan försvarar, utgör grundvalen för relationerna mellan de båda kyrkorna, liksom mellan Ryssland och Vatikanen, enligt Putin.

Parolin å sin sida satte, enligt Kreml, värde på dialogen mellan den rysk-ortodoxa och den katolska kyrkan. På detta plan har nu, alltsedan första mötet mellan påven Franciskus och patriarken Kirill I i februari 2014 i Kubas huvudstad Havanna, uppstått ny dynamik. Han hoppades att den kunde fortsätta och att samarbetet skulle utvecklas vidare. På torsdag reser kardinalstatssekreteraren tillbaka till Rom.

På tisdagen var Parolin i Moskva och träffade den ryske utrikesministern Sergeij Lavrov. Vid det mötet betonade Lavrov att Vatikanens och Rysslands hållning beträffande ”fredligt biläggande av konflikter” och avvärjande av terrorism ligger mycket nära vandra.

På tisdagen stod även ett möte med den rysk-ortodoxe patriarken Kirill I på programmet. Mötet med påven Franciskus på Kuba ”hade inlett en ny etapp i utvecklandet av våra relationer”, betonade patriarken. På detta grundval kan lämpliga åtgärder utvecklas och omsättas i praktiken.

På måndagen sammanträffade Parolin med de fyra katolska biskoparna i Ryssland och mottogs av Moskvapatriarkatets utrikesminister, metropoliten Hilarion. Denne kritiserade då den under påven lydande grekisk-katolska kyrkan i Ukraina. Han anklagade den för ”politiska ställningstaganden och aggressiva handlingar. För journalister betonade han att ett påvebesök i Ryssland och ett besök i Rom av Moskvapatriarken för tillfället inte stod på dagordningen.

Besöket av Parolin var det ranghögsta i Ryssland från Vatikanens sida sedan 1999. Då nyinvigde förre kardinalstatssekreteraren Angelo Sodano den katolska katedralen i Moskva. Som första kardinalstatssekreterare reste Agostino Casaroli, skaparen av Vatikanens östpolitik, 1988 till Moskva i anledning av 1000-årsfirandet av Rysslands kristnande. Först 1991 öppnade Heliga stolen en representation i Moskva. Under påven Benedictus XVI (2005–2013) upprättade Ryssland och den Heliga stolen regelrätta diplomatiska förbindelser och utnämnde 2010 officiellt ambassadörer.

Kathpress 2017-08-24