Kardinal Sarah: ”Mötet med Gud kräver tystnad”

Vid en presentation av sin nyligen utgivna bok i Rom i förra veckan sade kardinal Robert Sarah, chef för Vatikanens gudstjänstkongregation, att kyrkan inte bara behöver tystnad utan att själva varandet i tystnad för att lyssna på Gud är effektivt på sitt eget sätt: ”Vi är så inriktade på att vi måste säga saker, göra saker, agera men tystnaden som akt av tillbedjan blir en akt av godhet då den gör det möjligt för dig att se dig själv, att lyssna på dig själv och att lyssna på Gud”.

Cardinal_Robert_Sarah_(cropped)Kardinal Sarah sade att han skrev The Power of Silence: Against the Dictatorship of Noise (på svenska ungefär: ”Tystnadens kraft: mot brusets diktatur” – övers. anm.), som kom ut på sitt originalspråk engelska bara för någon månad sedan, därför att ”vi behöver tystnad, inte bara i vår gudstjänstliturgi men också för att kunna läsa och lyssna på musik” och förstå att verklig vila kräver tystnad och att tystnaden så blir ”en hjälp att se in i sig själv”. Dagens människa befinner sig, enligt kardinalen, i en ”besvärlig” situation genom att hon ”aldrig upplever riktig tystnad i det egna livet” eftersom hon ”från dagens början till dess absolut sista timme omges av skvaller och nyheter” i en mängd kommunikationskanaler. Men för att kunna leva ett sant mänskligt liv behöver människan tystnad.

Kardinal Sarah gav en intervju med den amerikanska katolska tv-stationen EWTN efter att han hade presenterat den tyska översättningen av boken i ett föredrag förra veckan. Den tyska upplagan är unik eftersom den har ett efterord som är skrivet av påve emeritus Benedictus XVI, vilket således gör boken till ett av de mycket sällsynta tillfällen då den tidigare påven har talat publikt och publicerat en text sedan han avgick 2013. Orsaken sägs vara att Benedictus efter att ha läst boken själv kontaktade kardinal Sarah med förslaget om att få skriva ett efterord till den tyska utgåvan eftersom tystnad ”är en källa för mitt andliga liv”, enligt kardinal Sarah.

”Vi vet att Benedictus är mycket intresserad av liturgi, och liturgin kräver tystnad”, förklarade Sarah i intervjun med ETWN och framhöll att påven emeritus hade sagt att boken hade berört honom. ”Om vi vill bekämpa aktuella problem och förvirring i både världen och kyrkan heter lösningen att be” och att därtill sträva efter att vara trogna de värden som uttrycks av kyrkans tro och lära. Kardinalen fortsatte med att säga att han var hoppfull om framtiden för kyrkans liturgi eftersom han ser att framförallt många yngre präster tror på och uppskattar betydelsen av tystnad. Det kan komma att leda till förändringar på sikt.

Sarah underströk att strävan efter att finna tystnaden och vara mer i tystnad inte är något egenvärde utan ”en nödvändig förutsättning” för det sanna målet som är förening med Gud. Guds röst är ”Jesus Kristus, Ordet, och det är inkarnationens mysterium som kastar ljus på relationen mellan mänskligt och gudomligt”, varför, menade kardinalen, ”detta ljus som också upplyser meningen med liturgin”. Med tystnaden skapar vi en miljö som gör det möjligt att ”välkomna inkarnationen”. På så sätt blir tystnad ett viktigt motmedel mot den risk för utarmning av kyrkan som följer på en ”instängning i en värld av omdömen styrda av rent mänskliga parametrar”, så att ”varje troende och varje gudstjänstfirande gemenskap öppnar sig för Guds initiativ och tar emot all nåd som kommer från honom”.

Catholic News Agency, 2017-05-25