Karl den stores jubileumsår

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med en vesper i Aachens domkyrka nu på lördag inleds officiellt jubileumsåret för Karl den store (747/48–814). På söndag kl. 10 följer en gudstjänst med Aachens biskop Heinrich Mussinghoff, meddelade stiftet tisdagen den 21 januari. Då kommer även Karlsbysten och Lotharkorset att visas. Dessutom kommer Fredrik Barbarossas ljuskrona att tändas och Mariabilden i domkyrkan att kläs med den så kallade Karlsfestklänningen. På kejsarens dödsdag den 28 januari firar Aachens hjälpbiskop, Karl Borsch, en gudstjänst i dômen.

Därutöver kommer det enligt uppgift hända olika saker i dômen och skattkammaren med anledning av jubileet. Från och med söndag till tisdag kan Karl den stores dörr beskådas. Dörrträet, som fram till 1912 var inbyggt i domkyrkans norra trapptorn, kommer enligt undersökningar från ett träd som fälldes någon gång mellan 766 och 850 e.Kr. Därmed borde man kunna utgå ifrån att även Karl den store passerat denna dörr, menar dômens byggnadsansvarige, Helmut Maintz.

Söndagen därpå och följande tisdag kommer att vara fritt tillträde till koret och Karlstronen. Från och med söndag kommer det i skattkammaren att vara möjligt att se det världsberömda karolingiska evangeliariet och fyrspannsvävnaden, ett bårtäcke från Karl den store. Dessutom kommer cirka 100 grafiska framställningar av Karl den store, från tidig medeltid till i dag, ur konsthistorikern Dieter Detieges privatsamling, att visas.

Gudstjänsten som inleder Karlsjubileet kommer att innehålla ett särskilt musikaliskt program, betonar domkapitularen Hans-Günther Vienken. Vid lördagens vesper kommer två uruppföranden att äga rum: kyrkomusikern Klaus Wallrath har gjort en ny tonsättning av saligprisningarna. Dessutom kommer domkyrkoorganisten Michael Hoppe att framföra den gamla kantaten Nun lobet Gott im hohen Thron med nya klanger.

”Karls-året” berör framför allt de angränsande områden med många evenemang, men det omfattar också Osnabrück. På Karl den stores dödsdag kommer stiftsmuseet där att öppna en specialutställning. I centrum står sambandet mellan den store karoligern och att staden grundades år 780 och från och med år 800 varit stift fram till i dag, förklarar museidirektören Hermann Queckenstedt.

Särskild uppmärksamhet ägnas utställningsobjekt som visar att mycket i Karlstraditionen i Osnabrück snarare beror på önsketänkande och myter än på historisk sanning. Utställningen kommer att pågå hela året.

Bland annat kommer man att visa urkunder, som förfalskades under 1000-talet av biskop Benno II. De skulle framför allt bidra till att styrka Karl den stores förmodade rättigheter och egendomar. I en av de falska urkunderna sägs Osnabrück vara den första kyrkan i hela Sachsenland. Benno förfalskade inte bara sigillet utan även innehållet ”som det passade honom”. På dessa och andra hänvisningar till Karl den stores tradition och auktoritet grundar sig också stiftets historieskrivning under de följande århundradena.

Andra utställningsobjekt är ett schackspel och en stav som sedan 1700-talet betraktas som en gåva till Karl den store, men forskare daterar dem till 900-talet respektive 1100- till 1200-talet. Dessutom visas en krona, som förmodligen är ett verk från 1400-talet, som skulle ha haft en bild Karl, som under senmedeltiden var känd långt utanför Osnabrücks gränser.

Kathpress 2014-01-23

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Med en vesper i Aachens domkyrka nu på lördag inleds officiellt jubileumsåret för Karl den store (747/48–814). På söndag kl. 10 följer en gudstjänst med Aachens biskop Heinrich Mussinghoff, meddelade stiftet tisdagen den 21 januari. Då kommer även Karlsbysten och Lotharkorset att visas. Dessutom kommer Fredrik Barbarossas ljuskrona att tändas och Mariabilden i domkyrkan att kläs med den så kallade Karlsfestklänningen. På kejsarens dödsdag den 28 januari firar Aachens hjälpbiskop, Karl Borsch, en gudstjänst i dômen.

Därutöver kommer det enligt uppgift hända olika saker i dômen och skattkammaren med anledning av jubileet. Från och med söndag till tisdag kan Karl den stores dörr beskådas. Dörrträet, som fram till 1912 var inbyggt i domkyrkans norra trapptorn, kommer enligt undersökningar från ett träd som fälldes någon gång mellan 766 och 850 e.Kr. Därmed borde man kunna utgå ifrån att även Karl den store passerat denna dörr, menar dômens byggnadsansvarige, Helmut Maintz.

Söndagen därpå och följande tisdag kommer att vara fritt tillträde till koret och Karlstronen. Från och med söndag kommer det i skattkammaren att vara möjligt att se det världsberömda karolingiska evangeliariet och fyrspannsvävnaden, ett bårtäcke från Karl den store. Dessutom kommer cirka 100 grafiska framställningar av Karl den store, från tidig medeltid till i dag, ur konsthistorikern Dieter Detieges privatsamling, att visas.

Gudstjänsten som inleder Karlsjubileet kommer att innehålla ett särskilt musikaliskt program, betonar domkapitularen Hans-Günther Vienken. Vid lördagens vesper kommer två uruppföranden att äga rum: kyrkomusikern Klaus Wallrath har gjort en ny tonsättning av saligprisningarna. Dessutom kommer domkyrkoorganisten Michael Hoppe att framföra den gamla kantaten Nun lobet Gott im hohen Thron med nya klanger.

”Karls-året” berör framför allt de angränsande områden med många evenemang, men det omfattar också Osnabrück. På Karl den stores dödsdag kommer stiftsmuseet där att öppna en specialutställning. I centrum står sambandet mellan den store karoligern och att staden grundades år 780 och från och med år 800 varit stift fram till i dag, förklarar museidirektören Hermann Queckenstedt.

Särskild uppmärksamhet ägnas utställningsobjekt som visar att mycket i Karlstraditionen i Osnabrück snarare beror på önsketänkande och myter än på historisk sanning. Utställningen kommer att pågå hela året.

Bland annat kommer man att visa urkunder, som förfalskades under 1000-talet av biskop Benno II. De skulle framför allt bidra till att styrka Karl den stores förmodade rättigheter och egendomar. I en av de falska urkunderna sägs Osnabrück vara den första kyrkan i hela Sachsenland. Benno förfalskade inte bara sigillet utan även innehållet ”som det passade honom”. På dessa och andra hänvisningar till Karl den stores tradition och auktoritet grundar sig också stiftets historieskrivning under de följande århundradena.

Andra utställningsobjekt är ett schackspel och en stav som sedan 1700-talet betraktas som en gåva till Karl den store, men forskare daterar dem till 900-talet respektive 1100- till 1200-talet. Dessutom visas en krona, som förmodligen är ett verk från 1400-talet, som skulle ha haft en bild Karl, som under senmedeltiden var känd långt utanför Osnabrücks gränser.

Kathpress 2014-01-23