Katoliker i Kina skadade när kyrklig egendom förstördes

Flera katolska präster och lekmän skadades under en attack av säkerhetsofficerare och rivningsarbetare, när de försvarade en kyrklig egendom mot godtycklig rivning i byn Wangcun i Shanxiprovinsen i norra Kina i tisdags. Genom en videoupptagning av händelserna har nyheten spritts genom flera engelskspråkiga katolska nyhetstjänster, rapporterade brittiska Catholic Herald på torsdagen.

Prästerna Chen Jun, Gao Binglong, Ma Ning och Shen Xuezhong samt en grupp församlade lekmän attackerades av säkerhetsofficerare och rivningsarbetare när dessa kom för att förstöra en byggnad som har tillhört katolska kyrkan sedan flera år. Cui Hewen, en lekman, blev slagen så att han fick skador på huvudet. Strax före attacken hade prästerna anslutit sig till en grupp av hundratalet protesterande människor som satt sig ner framför rivningsmaskinerna och vägrade flytta på sig för att på så sätt försöka hindra rivningsarbetet. Via sociala medier spreds uppmaningen till förbön och uppslutning på platsen, och fram mot eftermiddagen hade runt 20 präster och nära 2 000 lekmän samlats vid byggnaden. Slutligen lämnade både säkerhetsofficerarna och arbetarna området när de trots våld mot dem som protesterade inte förmådde slutföra arbetet. Natten mellan tisdag och onsdag vaktade mer än 200 personer området.

Några uppgifter om vad som därefter har hänt finns inte via de nyhetskällor som rapporterat om händelsen.

Sedan 2012 tillhör egendomen och byggnaden, som tidigare använts som fabrik, det katolska stiftet Changzhi, efter ett beslut i bykommittén där det hela betraktades som en kompensation för en tidigare rivning av en kyrklig byggnad. Men i april i år fattade kommittén plötsligt beslutet att egendomen måste rivas, liksom det stängsel runt den som kyrkan hade låtit uppföra efter övertagandet. Det lokala kommunistpartiet menar att rivningen ingår i en större ”miljörevolution” som ska ge rum för ett bättre transportsystem i regionen.

Fader Shen, som deltog i aktionen i veckan, påpekar att kyrkan lämnade in en protest mot rivningsbeslutet varvid de lokala myndigheterna tillsatte en utredningsgrupp som skulle ha i uppgift att förhandla med det katolska stiftet om kompensation, men någon sådan förhandling kom aldrig igång. I stället gick myndigheterna ”raka spåret till förstörelse genom tvång”. När den fysiska byggnaden väl är riven finns inget att ge kompensation för till kyrkan, beskriver fader Shen och övriga som protesterar myndigheternas drivkraft.

Catholic Herald, 2017-08-31, där man också kan se en videoupptagning av tumultet vid protesterna, via denna länk