Katoliker och lutheraner gör gemensam framställning av reformationshistorien

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katoliker och lutheraner har enats om en gemensam framställning av reformationshistorien. Vid ett rådslag i Genève i onsdags mottog Lutherska världsförbundet ett studiedokument med titeln ”Från konflikt till gemenskap”. Dokumentet är ett resultat av många års arbete, där lutheraner och katoliker tillsammans skriver sin gemensamma historia. Enligt den tyska katolska nyhetsbyrån KNA, uppmanar texten i fem ”ekumeniska imperativ” katoliker och lutheraner, att inför 500-årsdagen av reformationen år 2017 ”alltid utgå från ett perspektiv av enhet och inte av splittring, för att på så sätt stärka det vi har gemensamt, även om det är lättare att se till det som skiljer oss åt.”

Båda konfessionerna borde ständigt vara beredda att låta sig påverkas i mötet med den andre och genom ömsesidiga vittnesbörd om tron, heter det i dokumentet. Ytterligare borde katoliker och lutheraner sträva efter kyrkornas synliga enhet, återupptäcka kraften i Jesu Kristi evangelium och tillsammans vittna om Guds nåd.

Ordföranden för Påvliga rådet för kristen enhet, kardinal Kurt Koch, framhåller att minnet av reformationen har olika betydelse i olika kyrkliga traditioner. ”Det är begripligt att för lutheraner ligger fokus i glädjen över reformationens återupptäckt av evangeliet om människans rättfärdiggörelse genom tro allena”, säger Koch. Den glädjen delas av katoliker. Men för katoliker är ”minnet av reformationen även förbunden med en djup smärta, eftersom den ledde till en splittring av kyrkan och fick många negativa följdverkningar”. Man kan inte fira de tragiska följderna av kyrkosplittringen, men man kan tillsammans se det positiva söka gemensamma vägar i framtiden.

Inför journalister klargjorde Koch, att de nya skrivelserna inte är att se som kyrkliga lärodokument. Men både Benedictus XVI, under sin ämbetsperiod, liksom påven Franciskus stödde utarbetandet av dessa dokument. Det är nu den katolska kyrkans uppgift att presentera texten på biskopskonferenser och inför östkyrkorna.

Kathpress 2013-06-17

Dokumentet i sin helhet på engelska finns här:
From Conflict to Communion: Lutheran-Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017

En sammanfattning på tyska finns här

Se även: https://signum.se/reformationsaret-2017-ekumenisk-tolkning-av-historien/

https://www.dagen.se/nyheter/katoliker-och-lutheraner-enas-om-reformationen/

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katoliker och lutheraner har enats om en gemensam framställning av reformationshistorien. Vid ett rådslag i Genève i onsdags mottog Lutherska världsförbundet ett studiedokument med titeln ”Från konflikt till gemenskap”. Dokumentet är ett resultat av många års arbete, där lutheraner och katoliker tillsammans skriver sin gemensamma historia. Enligt den tyska katolska nyhetsbyrån KNA, uppmanar texten i fem ”ekumeniska imperativ” katoliker och lutheraner, att inför 500-årsdagen av reformationen år 2017 ”alltid utgå från ett perspektiv av enhet och inte av splittring, för att på så sätt stärka det vi har gemensamt, även om det är lättare att se till det som skiljer oss åt.”

Båda konfessionerna borde ständigt vara beredda att låta sig påverkas i mötet med den andre och genom ömsesidiga vittnesbörd om tron, heter det i dokumentet. Ytterligare borde katoliker och lutheraner sträva efter kyrkornas synliga enhet, återupptäcka kraften i Jesu Kristi evangelium och tillsammans vittna om Guds nåd.

Ordföranden för Påvliga rådet för kristen enhet, kardinal Kurt Koch, framhåller att minnet av reformationen har olika betydelse i olika kyrkliga traditioner. ”Det är begripligt att för lutheraner ligger fokus i glädjen över reformationens återupptäckt av evangeliet om människans rättfärdiggörelse genom tro allena”, säger Koch. Den glädjen delas av katoliker. Men för katoliker är ”minnet av reformationen även förbunden med en djup smärta, eftersom den ledde till en splittring av kyrkan och fick många negativa följdverkningar”. Man kan inte fira de tragiska följderna av kyrkosplittringen, men man kan tillsammans se det positiva söka gemensamma vägar i framtiden.

Inför journalister klargjorde Koch, att de nya skrivelserna inte är att se som kyrkliga lärodokument. Men både Benedictus XVI, under sin ämbetsperiod, liksom påven Franciskus stödde utarbetandet av dessa dokument. Det är nu den katolska kyrkans uppgift att presentera texten på biskopskonferenser och inför östkyrkorna.

Kathpress 2013-06-17

Dokumentet i sin helhet på engelska finns här:
From Conflict to Communion: Lutheran-Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017

En sammanfattning på tyska finns här

Se även: https://signum.se/reformationsaret-2017-ekumenisk-tolkning-av-historien/

https://www.dagen.se/nyheter/katoliker-och-lutheraner-enas-om-reformationen/