Katoliker och ortodoxa håller sorgedag för Hagia Sofia

Katolska biskopskonferensen i USA har förklarat den 24 juli (i dag) som en sorgedag i åminnelse av Hagia Sofia i Istanbul. Det är i dag som Hagia Sofia, tidigare en kyrka och sedan ett museum, officiellt kommer att omvandlas till moské.

De amerikanska biskoparna utformar denna dag i gemenskap med det grekiskt-ortodoxa ärkestiftet i USA. Den grekisk-ortodoxa synoden inom det amerikanska ärkestifte beslutade att ”alla kyrkor bör ringa sina klockor; alla flaggor ska hängas vid halvstång. Vi uppmanar att alla kyrkor sjunger Akathistoshymnen på kvällen, precis som vi gör den femte fredagen i fastan.”

Red. 2020-07-24

Källa: Catholic News Agency.