Miamis katolska stift uppmärksammar svensk covid-läkare

Miamis katolska stift i USA har nyligen uppmärksammat en svensk läkare, Jon Tallinger, och hans kampanj att ge syre åt alla patienter oavsett ålder i Sverige som lider av covid-19.

Som läget ser ut just nu i Sverige nekas äldre patienter vård med syrgas, och får i stället endast palliativ vård i form av morfin till exempel. Patienter över 60 år med andra sjukdomar släpps inte in på sjukhuset, berättar Tallinger. De får morfin och tillåts dö av syrebrist i sina hem. Han menar att detta går rakt emot läkarens uppdrag att ha omsorg för sina patienter.

Jon Tallinger, som är baserad i södra Stockholm, menar att det är mänskligare att göra sitt bästa för att rädda patienten i stället för att endast lindra smärtan. Tallingers kampanj heter just ”Syrgas åt alla” och förespråkar att äldre patienter med covid-19 ska ges syrgas snarare än morfin.

Han menar att Sverigebilden aldrig kommer att återhämta sig om det fortsätter så här. ”Vi kommer skämmas för alltid i fall vi inte agerar nu och skyddar våra äldre.”

Red. 2020-07-23

Hela nyheten finns på Miami stifts hemsida, via denna länk.