Katolsk kritik mot hedgefonder

Så kallade hedgefonders roll har blivit ett stående inslag i debatten både om finanskrisen och särskilt – i Sverige – i samband med privata aktörers roll inom privatiserad sjukvård och utbildningssystem. Nu har även det tyska ”Förbundet katoliker i ekonomi och förvaltning” (KKV) genom sin ordförande Bernd-M. Wehner uttalat sig, men då av en speciell anledning. Hedgefonder hotar nämligen att dra Grekland inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Wehner betecknade detta som ”oblygt, för att inte säga i högsta grad oförskämt”.

Det måste framstå som investmentbolagens speciella hemlighet, hur de ”kan komma på denna tanke, att kräva mänskliga rättigheter för vinstutdelningar och att därmed agera mot en avskrivning av skulderna för Grekland”, säger ordföranden för denna katolska lekmannaorganisation som baserar sin verksamhet på den katolska socialläran. Det finns ingen mänsklig rättighet på aktieutdelningar, säger Wehner vidare. Egendomsrätten kommer till sin gräns då den skadar allmänhetens intressen. Nu visar de globala finansmarknaderna ”ännu en gång sitt sanna ansikte”. De ansvariga för dessa finansiella högriskmarknader söker bara att inhösta vinsterna, medan de flyttar över riskerna till allmänheten. Nu måste vi ”efter de senaste årens erfarenheter tänka över, hur vi kan öka det personliga ansvarstagandet av dem som på detta sätt agerar inom bank- och börsvärlden”.

Ställningstagandet har publicerats även av Vatikanradion, tyska avdelningen. Tyska ”Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung” grundades 1877, då under namnet ”Katholischer Kaufmännischer Verein” (KKV). Om förbundet, som organiserar ”kvinnor och män, anställda, självständiga köpmän, hantverkare, fria yrkesutövare och offentligt anställda” se www.KKV-Bund.de.

Klaus Misgeld

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Så kallade hedgefonders roll har blivit ett stående inslag i debatten både om finanskrisen och särskilt – i Sverige – i samband med privata aktörers roll inom privatiserad sjukvård och utbildningssystem. Nu har även det tyska ”Förbundet katoliker i ekonomi och förvaltning” (KKV) genom sin ordförande Bernd-M. Wehner uttalat sig, men då av en speciell anledning. Hedgefonder hotar nämligen att dra Grekland inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Wehner betecknade detta som ”oblygt, för att inte säga i högsta grad oförskämt”.

Det måste framstå som investmentbolagens speciella hemlighet, hur de ”kan komma på denna tanke, att kräva mänskliga rättigheter för vinstutdelningar och att därmed agera mot en avskrivning av skulderna för Grekland”, säger ordföranden för denna katolska lekmannaorganisation som baserar sin verksamhet på den katolska socialläran. Det finns ingen mänsklig rättighet på aktieutdelningar, säger Wehner vidare. Egendomsrätten kommer till sin gräns då den skadar allmänhetens intressen. Nu visar de globala finansmarknaderna ”ännu en gång sitt sanna ansikte”. De ansvariga för dessa finansiella högriskmarknader söker bara att inhösta vinsterna, medan de flyttar över riskerna till allmänheten. Nu måste vi ”efter de senaste årens erfarenheter tänka över, hur vi kan öka det personliga ansvarstagandet av dem som på detta sätt agerar inom bank- och börsvärlden”.

Ställningstagandet har publicerats även av Vatikanradion, tyska avdelningen. Tyska ”Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung” grundades 1877, då under namnet ”Katholischer Kaufmännischer Verein” (KKV). Om förbundet, som organiserar ”kvinnor och män, anställda, självständiga köpmän, hantverkare, fria yrkesutövare och offentligt anställda” se www.KKV-Bund.de.

Klaus Misgeld