Tagged 'Vatikanradion'

Vatikanradion återuppstår

”Vi hörs igen, Vatikanradion! Det var en fin tid”, sades det i december 2017 om det världskyrkliga massmediet – och nu firar varumärket ”Radio Vatikan” officiellt sin återkomst. Vatikanradion har sedan decennier tillbaka även haft en skandinavisk redaktion. Sedan den…

Antje kommenterar dagen i Rom

Svenska kyrkans ärkebiskop, Antje Jackelén, mötte påven Franciskus i en audiens i Rom i förmiddags. Under eftermiddagen förde hon dessutom samtal med prefekten för Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet, kardinal Kurt Koch. Charlotta Smeds har, i samarbete med Signum, nu…

Vatikanen moderniserar sina mediekanaler

Vatikanen reformerar sina mediekanaler. Under onsdagen utsågs en kommitté som de närmaste 12 månaderna har till uppgift att lägga fram förslag för hur Vatikanens mediekanaler kan moderniseras. Målsättningen är att göra medierna mer användarvänliga och ambitionen är att nå fler människor…

Intervju med Franciskushjälpen i Göteborg

Svenska Franciskushjälpen är en volontärorganisation i Göteborg som hjälper de fattiga och utslagna ute på plats. Vatikanradions Katarina Agorelius har talat med ordförande Thomas Behre om arbetet med ”De fattigas minsta tjänare”, som de kallar sig. Lyssna här:  Vatikanradions skandinaviska…

Vatikanen = kyrkan?

STEN HIDAL I Genève har den 16 januari representanter för den katolska kyrkans ledning (”Heliga stolen”) framträtt inför FN:s kommitté för barnens rättigheter. Detta var ingen brandkårsutryckning av FN-organet. Alla 193 medlemsstater som undertecknat barnkonventionen skall regelbundet genomgå en prövning…

Vatikanens hemsida hackad

Vatikanens hemsida utsattes under kvällen och natten till torsdagen för en hacker-attack. Det ledde till att Vatikanens hemsida inte var möjlig att besöka under drygt 7 timmar, från i onsdags eftermiddag den 7 mars fram till strax före midnatt till…

Katolsk kritik mot hedgefonder

Så kallade hedgefonders roll har blivit ett stående inslag i debatten både om finanskrisen och särskilt – i Sverige – i samband med privata aktörers roll inom privatiserad sjukvård och utbildningssystem. Nu har även det tyska ”Förbundet katoliker i ekonomi…