Intervju: Vad kan kardinal Anders betyda för Vatikanen?

av FREDRIK HEIDING
FullSizeRenderVad kan kardinal Anders betyda för Vatikanen? Denna och andra frågor ställde jag till Charlotta Smeds, ansvarig för Vatikanradions skandinaviska redaktion.
Intervju kan man lyssna till nedan genom att klicka till längst vänster i rektangeln, det vill säga till vänster om förloppsindikatorn:

 

Fredrik Heiding 2017-06-27