Samtal i Rom med Santiagoföreningen

IMG_0637av FREDRIK HEIDING
Enligt uppgift kommer ca 500 katoliker från Sverige att vara i Rom under dessa dagar då biskop Anders Arborelius blir kardinal. 28 personer ur Santiagoföreningen har kommit hit till Rom för att uppmärksamma biskop Anders utnämning. Signum fick tillfälle att samtala med några ur gruppen.

IMG_0643Rösterna kan man lyssna till nedan genom att klicka till längst vänster i rektangeln, det vill säga till vänster om förloppsindikatorn. Diakon Manuel Pizarro i denna ljudfil

Röster ur Santiagoföreningen: Christina Malm, Gudrun Edvardsson, Christina Doctare, Maria Mellago, Katarina Bungerfedt, Vanja Engström.i denna ljudfil

Fredrik Heiding 2017-06-28