Antje kommenterar dagen i Rom

Påven_och_Antje JackelénSvenska kyrkans ärkebiskop, Antje Jackelén, mötte påven Franciskus i en audiens i Rom i förmiddags. Under eftermiddagen förde hon dessutom samtal med prefekten för Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet, kardinal Kurt Koch. Charlotta Smeds har, i samarbete med Signum, nu på måndagskvällen gjort en exklusiv intervju med Ante Jackelén i Vatikanradions studio i Rom.

Påven och Antje Jackelén 2För att lyssna i mp3 format, klicka här: Intervju Antje Jackélen

Vatikanradion, skandinaviska redaktionen, i samarbete med Signum 2015–05–04

Se också kort inslag i Rome Reports via denna länk här

 

Läs påven Franciskus hela tal till Antje Jackelén i svensk översättning här:

Bästa Doktor Jackelén, bästa syster, kära vänner!

Jag hälsar er hjärtligt och tackar för de vänliga ord som ni riktat till mig. Med tacksamhet mot Gud firade vi förra året 50-årsdagen av Andra Vatikankonciliets dekret om ekumenik, Unitatis Redintegratio, som förblir den viktigaste referenspunkten för den katolska kyrkans ekumeniska engagemang. Genom detta dokument har det blivit tydligt att ekumeniken inte får ignoreras. Det inbjuder alla troende katoliker att tolka och känna igen tidens tecken och vägen till enhet genom att övervinna splittringen bland de kristna, som inte bara uppenbart strider mot Kristi vilja, utan också är en skandal för världen och ett hinder för den viktigaste uppgiften: att förkunna evangeliet för hela skapelsen.

När dekretet talar om Kristi sårade kropp (nr 13) uttrycker det en djup respekt och uppskattning för de (från oss) åtskilda bröderna och systrarna, vilkas existens till vardags riskerar att beaktas alltför litet. Det är verkligen så att de inte bör uppfattas som motståndare eller konkurrenter, utan ses som bröder och systrar i tron. Katoliker och lutheraner är skyldiga att främja enhet i stiften, i församlingarna och i sina gemenskaper världen över. Fastän det ännu finns mycket att göra på det sakramentala och kyrkliga planet, för att uppnå en full och synlig enhet i tron, kan vi vara säkra på att den Helige Ande underlättar och styrker den andliga ekumeniken och den teologiska dialogen.

Med glädje tänker jag också på det nyare dokumentet Från konflikt till gemenskap. Den luthersk–katolska gemensamma åminnelsen av reformationen under 2017, som den luthersk-katolska kommissionen för enhet har gett ut. Jag hoppas innerligt att detta initiativ, med Guds hjälp och med vår ömsesidiga inbördes hjälp, ska bli en hjälp att ta ytterligare steg på väg mot enheten.

Kallelsen till enhet i Jesu Kristi efterföljd innefattar också en stark uppmaning att ta på oss gemensamma förpliktelser på det karitativa planet, för att bistå människor som lider av alla olika slags former av misär och våld och som på ett särskilt sätt är i behov av vår barmärtighet, i synnerhet de av våra bröder och systrar som förföljs för sin tros skull och som är i behov av vår uppmärksamhet och som driver oss att växa i broderlig gemenskap.

Det finns också andra frågor av brådskande aktualitet – frågan om det mänskliga livets värdighet, att livet alltid måste respekteras, liksom frågor som är relaterade till synen på familjen, äktenskapet och sexualitet. Dessa frågor får inte tystas ner eller ignoreras av rädsla för att äventyra den ekumeniska konsensus som hittills har uppnåtts. Det vore en synd om nya konfessionella splittringar skulle cementeras inom dessa viktiga frågor.

Kära vänner, återigen tack för ert besök. Med förhoppningen om ett ökat samarbete mellan lutheraner och katoliker ber jag Herren att rikligen välsigna var och en av er och era gemenskaper.

Jag vill dessutom uttrycka min tacksamhet för ytterligare två saker. För det första att vill jag tacka den svenska lutherska kyrkan för mottagandet av många sydamerikanska invandrare under diktaturernas tid – det har varit ett broderligt mottagande som fått den mänskliga familjen att växa. Och för det andra vill jag tacka dig, kära syster, för utnämningen av min gode vän Anders Root (ska vara Anders Ruuth, övers. anm.) som undervisade tillsammans med mig i andlig teologi och som hjälpt mig så mycket i det andliga livet.

 

Antje Jackeléns tal till Franciskus finner man här på denna länk

 

Bakgrundsmaterial från Signums hemsida:

Kardinal Kurt Koch har tidigare tolkat dokumentet ”From Conflict to Communion” på det viset att dokumentet uppmanar till tre steg: bot, tacksamhet och hopp. Det första steget, att se klart på historien och erkänna skuld får inte hoppas över, menar Koch. Se till exempel Signums hemsida från oktober 2013, via denna länk här

Dokumentet ”From Conflict to Communion” i sin helhet på engelska finns här:
From Conflict to Communion: Lutheran-Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017

En sammanfattning på tyska finns här

Se även: https://signum.se/reformationsaret-2017-ekumenisk-tolkning-av-historien/

 

I andra medier:

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/arkebiskopen-motte-paven_4536918.svd

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6157361

https://www.dagen.se/p%C3%A5ven-tackade-sverige-f%C3%B6r-flyktingmottagandet-1.355405

https://www.nt.se/nyheter/in-och-utrikes/arkebiskopen-motte-paven-10998051.aspx

https://www.svt.se/nyheter/arkebiskopen-motte-paven

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven_och_Antje JackelénSvenska kyrkans ärkebiskop, Antje Jackelén, mötte påven Franciskus i en audiens i Rom i förmiddags. Under eftermiddagen förde hon dessutom samtal med prefekten för Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet, kardinal Kurt Koch. Charlotta Smeds har, i samarbete med Signum, nu på måndagskvällen gjort en exklusiv intervju med Ante Jackelén i Vatikanradions studio i Rom.

Påven och Antje Jackelén 2För att lyssna i mp3 format, klicka här: Intervju Antje Jackélen

Vatikanradion, skandinaviska redaktionen, i samarbete med Signum 2015–05–04

Se också kort inslag i Rome Reports via denna länk här

 

Läs påven Franciskus hela tal till Antje Jackelén i svensk översättning här:

Bästa Doktor Jackelén, bästa syster, kära vänner!

Jag hälsar er hjärtligt och tackar för de vänliga ord som ni riktat till mig. Med tacksamhet mot Gud firade vi förra året 50-årsdagen av Andra Vatikankonciliets dekret om ekumenik, Unitatis Redintegratio, som förblir den viktigaste referenspunkten för den katolska kyrkans ekumeniska engagemang. Genom detta dokument har det blivit tydligt att ekumeniken inte får ignoreras. Det inbjuder alla troende katoliker att tolka och känna igen tidens tecken och vägen till enhet genom att övervinna splittringen bland de kristna, som inte bara uppenbart strider mot Kristi vilja, utan också är en skandal för världen och ett hinder för den viktigaste uppgiften: att förkunna evangeliet för hela skapelsen.

När dekretet talar om Kristi sårade kropp (nr 13) uttrycker det en djup respekt och uppskattning för de (från oss) åtskilda bröderna och systrarna, vilkas existens till vardags riskerar att beaktas alltför litet. Det är verkligen så att de inte bör uppfattas som motståndare eller konkurrenter, utan ses som bröder och systrar i tron. Katoliker och lutheraner är skyldiga att främja enhet i stiften, i församlingarna och i sina gemenskaper världen över. Fastän det ännu finns mycket att göra på det sakramentala och kyrkliga planet, för att uppnå en full och synlig enhet i tron, kan vi vara säkra på att den Helige Ande underlättar och styrker den andliga ekumeniken och den teologiska dialogen.

Med glädje tänker jag också på det nyare dokumentet Från konflikt till gemenskap. Den luthersk–katolska gemensamma åminnelsen av reformationen under 2017, som den luthersk-katolska kommissionen för enhet har gett ut. Jag hoppas innerligt att detta initiativ, med Guds hjälp och med vår ömsesidiga inbördes hjälp, ska bli en hjälp att ta ytterligare steg på väg mot enheten.

Kallelsen till enhet i Jesu Kristi efterföljd innefattar också en stark uppmaning att ta på oss gemensamma förpliktelser på det karitativa planet, för att bistå människor som lider av alla olika slags former av misär och våld och som på ett särskilt sätt är i behov av vår barmärtighet, i synnerhet de av våra bröder och systrar som förföljs för sin tros skull och som är i behov av vår uppmärksamhet och som driver oss att växa i broderlig gemenskap.

Det finns också andra frågor av brådskande aktualitet – frågan om det mänskliga livets värdighet, att livet alltid måste respekteras, liksom frågor som är relaterade till synen på familjen, äktenskapet och sexualitet. Dessa frågor får inte tystas ner eller ignoreras av rädsla för att äventyra den ekumeniska konsensus som hittills har uppnåtts. Det vore en synd om nya konfessionella splittringar skulle cementeras inom dessa viktiga frågor.

Kära vänner, återigen tack för ert besök. Med förhoppningen om ett ökat samarbete mellan lutheraner och katoliker ber jag Herren att rikligen välsigna var och en av er och era gemenskaper.

Jag vill dessutom uttrycka min tacksamhet för ytterligare två saker. För det första att vill jag tacka den svenska lutherska kyrkan för mottagandet av många sydamerikanska invandrare under diktaturernas tid – det har varit ett broderligt mottagande som fått den mänskliga familjen att växa. Och för det andra vill jag tacka dig, kära syster, för utnämningen av min gode vän Anders Root (ska vara Anders Ruuth, övers. anm.) som undervisade tillsammans med mig i andlig teologi och som hjälpt mig så mycket i det andliga livet.

 

Antje Jackeléns tal till Franciskus finner man här på denna länk

 

Bakgrundsmaterial från Signums hemsida:

Kardinal Kurt Koch har tidigare tolkat dokumentet ”From Conflict to Communion” på det viset att dokumentet uppmanar till tre steg: bot, tacksamhet och hopp. Det första steget, att se klart på historien och erkänna skuld får inte hoppas över, menar Koch. Se till exempel Signums hemsida från oktober 2013, via denna länk här

Dokumentet ”From Conflict to Communion” i sin helhet på engelska finns här:
From Conflict to Communion: Lutheran-Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017

En sammanfattning på tyska finns här

Se även: https://signum.se/reformationsaret-2017-ekumenisk-tolkning-av-historien/

 

I andra medier:

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/arkebiskopen-motte-paven_4536918.svd

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6157361

https://www.dagen.se/p%C3%A5ven-tackade-sverige-f%C3%B6r-flyktingmottagandet-1.355405

https://www.nt.se/nyheter/in-och-utrikes/arkebiskopen-motte-paven-10998051.aspx

https://www.svt.se/nyheter/arkebiskopen-motte-paven