reformationsminnet 2017

Filter

Datumintervall
Påven Franciskus uppmanade under måndagen kyrkorna i Tyskland att inte förtröttas i ekumeniken. Ledande företrädare för två största kyrkorna bjöd vid den stora ekumeniska audiensen i Vatikanen gemensamt in Franciskus...
av PHILIP GEISTER – Kanske blir insikten om vår oförmåga att av egen kraft skapa kristen enhet den bestående frukten av reformationsminnet. Förväntningarna inför högtidlighållandet av reformationsminnet i slutet av oktober...
Svenska kyrkans ärkebiskop, Antje Jackelén, mötte påven Franciskus i en audiens i Rom i förmiddags. Under eftermiddagen förde hon dessutom samtal med prefekten för Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet, kardinal...
Inför reformationsminnet 2017 skall kyrkorna påminna om de sår som de tillfogat varandra. Därför skall det i de katolska stiften och i de evangeliska landskyrkornas på kvällen den andra söndagen...
Vatikanens ”ekumenikminister”, kardinal Kurt Koch hoppas att reformationsminnet 2017 ska medföra ”ytterligare klargöranden” om de olika konfessionella uppfattningar om ”kyrkans väsen”. Ett ”ekumeniskt klargörande av uppfattningarna om kyrka och enhet...
Dokumentet från den katolsk-evangelisk-lutherska kommissionen inför det gemensamma firandet av reformationsminnet 2017 publiceras inom kort. Texten med titeln ”Från konflikt till gemenskap” är färdig, sade chefen för Vatikanens Råd för...